TestCanon Powershot S120

Liten og rask kompakt for entusiastene

Og det får garantert plass i lomma.

Bildekvalitet

DEL 3 – BILDEKVALITET

Canon S120: JPEG i ISO 12 800.Foto: Stig Øyvann / Akam.no

Så er det på tide å legge Canon Powershot S120 på testbenken i Akams testlab. Her bruker vi en standardisert metode for sjekk av fargegjengivelse og støy på forskjellige ISO-verdier. Det er kun disse elementene vi fokuserer på i den litt enklere testmetoden som vi bruker i denne testen.

Vi har tatt bildene med fast blender på f/4.5 i A-program, og gått gjennom alle ISO-verdier som kameraet tilbyr. For å tilfredsstille programvaren som analyserer fargegjengivelsen for oss, må bildene eksponeres «riktig» for dette programmet. For S120 medfører det at vi måtte legge på +2/3 EV eksponeringskompensering for å få et lysnivå i bildene som er innenfor rammene for at analysen skal bli riktig.

Vi tok bildene med både JPEG og RAW, og bortsett fra det første bildet er det RAW-filene som er brukt. De ble konvertert til lossless 16-bits TIFF ved hjelp av Digital Photo Professional, den medfølgende programvaren fra Canon. Fra disse filene ble utsnittene gjort, og lagret i lossless PNG. Det er disse filene du ser her.

Vi har altså valgt å sammenligne bildekvaliteten mot forgjengeren Canon Powershot S110, et kamera som fikk rosende omtale og karakteren «Anbefalt» da vi hadde det inne til test i fjor. Vi er på leting etter mulige forbedringer som har kommet til i den nyeste modellen.

Detaljgjengivelse i JPEG og RAW

Under her ser du et bilde tatt med testkameraet på laveste ISO (ISO 80), slik at bildestøy ikke er en faktor for gjengivelsen. Her sammenligner vi samme bilde, tatt i JPEG med standardinnstillinger og RAW.

Du kan veksle mellom bildene ved å føre musepilen over bildet:

  • Musepilen ikke over bildet: JPEG
  • Musepilen over bildet: RAW

Canon Powershot S120 ISO 80, JPEG og RAW

Det er små forskjeller på RAW og JPEG i beste kvalitet. Vi kan ane noen flere detaljer i JPEG-en, dette kommer av den automatiske oppskarpingen som kameraet gjør. Dette ville vi uansett finjustert for i "fremkallingen" av en RAW-fil. Det et noen flere detaljer i de mørkeste partiene i RAW-filen, men alt i alt lager Canon S120 bilder med svært god detaljgjengivelse i JPEG.

Bildestøy

Generelt om bildestøy

Det er ikke bare optikken som begrenser et kameras evne til å gjengi detaljer, men også bildestøyen. Bildestøy oppstår i dårlig lys fordi man for å kompensere for lite lys må forsterke signalet fra bildebrikken for å få et riktig bilde. Problemet er bare at når man gjør det, forsterker man også feilene, også kjent som bildestøy eller bare støy. Det finnes en del automatikk som forsøker å se forskjell på signal og støy og luke ut det siste mens man beholder det første, men til syvende og sist vil støyfjerning alltid i større eller mindre grad gå ut over detaljene. Det er dessverre ikke til å unngå, og jo mindre pikslene er, jo større blir problemet. Mange piksler på en liten bildebrikke, som for eksempel er vanlig i mobiltelefoner, er med andre ord ikke noe som vil gi god bildekvalitet i dårlig lys. Få piksler på en stor bildebrikke, vil derimot gi bedre bilder i dårlig lys. Samtidig spiller selve teknologien til en viss grad inn, og en nyere brikke vil ofte kunne gi bedre bildekvalitet enn en eldre, selv om den nye er mindre eller har flere piksler, eller begge deler. Det eneste som til syvende og sist kan fortelle noe om hva som er best, er sammenlignbare målinger og tester.

Alle bildene under er basert på RAW-filer fra de respektive kameraene. Disse filene er altså konvertert lossless fra RAW via TIFF til PNG, der utsnittene er hentet fra.

Du kan veksle mellom bildene ved å føre musepilen over bildet:

ISO 80 - Musepilen ikke over bildet: Canon Powershot S120, pekeren over: S110:

ISO 100 - Musepilen ikke over bildet: Canon Powershot S120, pekeren over: S110:

ISO 200 - Musepilen ikke over bildet: Canon Powershot S120, pekeren over: S110:

ISO 400 - Musepilen ikke over bildet: Canon Powershot S120, pekeren over: S110:

ISO 800 - Musepilen ikke over bildet: Canon Powershot S120, pekeren over: S110:

ISO 1600 - Musepilen ikke over bildet: Canon Powershot S120, pekeren over: S110:

ISO 3200 - Musepilen ikke over bildet: Canon Powershot S120, pekeren over: S110:

ISO 6400 - Musepilen ikke over bildet: Canon Powershot S120, pekeren over: S110:

ISO 12800 - Musepilen ikke over bildet: Canon Powershot S120, pekeren over: S110:

I det store og hele er bildekvaliteten noenlunde lik. Begge kameraene gir riktig så bra bilder opptil ISO 1600, og helt akseptabel kvalitet på ISO 3200. På ISO 6400 og 12800 blir bildene altfor grøtete, særlig på maks ISO. Disse innstillingene er bare å unngå, og det vet Canon også, siden Auto-ISO bare ytterst sjeldent velger en innstilling høyere enn ISO 3200.

Fargegjengivelse

Når Canon Powershot S120 er stilt inn til å ta opp bilder i råformat, får vi ikke mulighet til å påvirke hvilke fargemetning kameraet skal bruke. Dermed er dette standardverdien som kameraet bruker i denne innstillingen. I fargeanalysen vår ser vi at kameraet da produserer bilder med en chromaverdi – fargemetning – på oppunder 120 prosent. Dette er akkurat innenfor anbefalingene til produsenten av vårt testsystem. De oppgir at en chroma opptil 120% er akseptabelt, og ikke en feil.

Canon velger altså å lage så livlig fargemetning som tillatt, også når vi tar opp råfiler.

Når vi studerer grafene for fargegjengivelse, er det første som slår oss at Canon S120 er svært konsekvent fra laveste til høyeste ISO. Det er bare på noen få punkter vi ser noen forskjeller, og det er ikke mye det dreier seg om.

Kameraet gjengir gråtoner svært godt. Hudtoner er også svært presise, bare dratt med litt mer metning. Ingen liker gråbleike ansikter på bildene sine. I rødt, grønt og lillaområdet er også korrekte, bare dratt opp med friskere metning.

De største avvikene ser vi i gult/oransje og i blått. Her har fargene sklidd ut, men ikke så mye at det er alarmerende. Alt i alt er vår dom at Canon S120 gjengir farger godt, om enn så friskt som det er tillatt.

Nedenfor kan du se nærmere på fargegjengivelsen til testkameraet i forhold til det perfekte. Firkantene representerer her korrekt farge, plassert i AdobeRGB-fargerommet, og sirklene er fargen slik kameraet har avfotografert samme farge. Linjene øverst til høyre og nederst til venstre angir fargerommets grenser, og linjene mellom kvadratene og sirklene angir avviket. Jo lengre en linje er, desto større er avviket på den fargen fra idealet.

Du kan veksle mellom grafene ved å føre musepilen over bildet:

  • Musepilen ikke over bildet: ISO 80
  • Musepilen over bildet: ISO 12800

Canon Powershot S120 fargegjengivelse i ISO 80 og ISO 12800