Test

Netscape Navigator 9

Installasjon

Netscape Navigator 9 ble lastet ned fra netscape.com. Vi ble bedt om å godta lisensavtalen og fikk videre muligheten til å velge standardinstallasjon ("standard") med vanlige innstillinger, eller avansert ("custom") installasjon med flere valgmuligheter. Vi valgte standard.

Før nettleseren ble startet, fikk vi muligheten til å importere bokmerker, historikk og andre innstillinger fra andre nettlesere.

Installasjonen gikk raskt og uten problemer.

Men hvordan fungerer nettleseren i praksis? Er det noen forskjell mellom Navigator og Firefox? Les mer på neste side.