Test

Cyber Snipa Stinger vs Nzxt Avatar

Innledning

Cyber Snipa har tidligere solgt datamus beregnet for spilling, mens Nzxt stort sett har vært kjent for PC-kabinetter. Musen Avatar er selskapets første forsøk på området. Selv om begge produktene utfører de samme oppgavene - å forflytte musepekeren på skjermen - skiller Stinger og Avatar seg fra hverandre på flere punkter. Cyber Snipa har en lasersensor mens Nzxt holder seg til en vanlig optisk sådan.

Forskjellen mellom de to teknologiene er at optiske mus bruker en lysdiode, mens lasermus bruker en laserstråle. Fordelen med sitnevnte teknologi er at presisjonen øker siden lysstrålen er smalere og mer konsentrert om ett punkt. Teknologien forbruker også mindre energi, men dette er viktigst når det gjelder trådløse mus, hvilket ingen av de to musene i testen er.

Ytterlige forskjeller er at optiske mus gir fra seg en rød prikk på undersiden, noe lasermus ikke gjør. Musen med laserteknologien kan også brukes på mange flere overflater enn den optiske teknologien, og alt bortsett fra rent glass pleier å fungere uten store vanskeligheter.

At begge musene er laget for spilling merkes både på den høye følsomheten hos produktene og på den medfølgende programvaren som har støtte for makro og programmerbare knapper.

Følsomheten angis i DPI, og innebærer hvor mye musepekeren kan flytte seg på skjermen i forhold til hvor langt du må flytte den på underlaget. Høyere følsomhet er ofte bedre, ettersom mindre fysiske bevegelser må gjøres og valgfriheten øker. Følsomheten er i de aller fleste tilfeller justerbar.

Testen er skrevet av Niclas Alfinson fra Sweclockers.com. Som et ledd i et redaksjonelt samarbeid er den oversatt og tilrettelagt for Hardware.no.