TestNikon 1 AW 1

Hva gjør kameraet i sølepytten?

Vi ekstremtester vann- og støtsikre Nikon 1 AW1.

Bildekvalitet

Så er det på tide å legge Nikon1 AW1 på testbenken i Akams testlab. Her bruker vi en standardisert rutine for sjekk av fargegjengivelse og støy på forskjellige ISO-verdier. Det er kun dette vi fokuserer på i den litt enklere testmetoden som vi bruker i denne testen.

Vi har tatt bildene med fast blender på f/5.6 i A-program, og gått gjennom alle ISO-verdier som kameraet tilbyr. For å tilfredsstille programvaren som analyserer fargegjengivelsen for oss, må bildene eksponeres «riktig» for dette programmet. For Nikon1 AW1 medfører det at vi måtte legge på +2/3 EV eksponeringskompensering for å få et lysnivå i bildene som er innenfor rammene for at analysen skal bli riktig.

Vi tok bildene med både JPEG og RAW, og bortsett fra det første bildet er det RAW-filene som er brukt. De ble konvertert til lossless TIFF ved hjelp av ViewNX2, den medfølgende programvaren fra Nikon. Fra disse filene ble utsnittene gjort, og lagret i lossless PNG. Det er disse filene du ser her.

Vi har valgt å sammenligne bildekvaliteten mot Sony NEX-6, et speilløst systemkamera som fikk svært rosende omtale for sin bildekvalitet da vi hadde det inne til test. I vår sammenheng ser vi på det som et maksnivå å strekke seg mot innenfor denne kategorien fotoutstyr.

Detaljgjengivelse i JPEG og RAW

Under her ser du et bilde tatt med testkameraet på laveste ISO (ISO 160), slik at bildestøy ikke er en faktor for gjengivelsen. Her sammenligner vi samme bilde, tatt i JPEG med standardinnstillinger og RAW.

Du kan veksle mellom bildene ved å føre musepilen over bildet:

  • Musepilen ikke over bildet: JPEG
  • Musepilen over bildet: RAW

Nikon1 AW1 ISO 160, JPEG og RAW

Sony NEX-6 ISO 100, RAW

Når vi sammenligner med bildene fra sammenligningskameraet, Sony NEX-6 (RAW på ISO 100), ser vi at bildene fra Nikon1 AW1 er litt mer grøtete enn Sonys. Noe av dette kan tilskrives at bildene ikke holder samme oppløsning, men NEX-6 er likevel strået hvassere.

Bildestøy

Generelt om bildestøy

Det er ikke bare optikken som begrenser et kameras evne til å gjengi detaljer, men også bildestøyen. Bildestøy oppstår i dårlig lys fordi man for å kompensere for lite lys må forsterke signalet fra bildebrikken for å få et riktig bilde. Problemet er bare at når man gjør det, forsterker man også feilene, også kjent som bildestøy eller bare støy. Det finnes en del automatikk som forsøker å se forskjell på signal og støy og luke ut det siste mens man beholder det første, men til syvende og sist vil støyfjerning alltid i større eller mindre grad gå ut over detaljene. Det er dessverre ikke til å unngå, og jo mindre pikslene er, jo større blir problemet. Mange piksler på en liten bildebrikke, som for eksempel er vanlig i mobiltelefoner, er med andre ord ikke noe som vil gi god bildekvalitet i dårlig lys. Få piksler på en stor bildebrikke, vil derimot gi bedre bilder i dårlig lys. Samtidig spiller selve teknologien til en viss grad inn, og en nyere brikke vil ofte kunne gi bedre bildekvalitet enn en eldre, selv om den nye er mindre eller har flere piksler, eller begge deler. Det eneste som til syvende og sist kan fortelle noe om hva som er best, er sammenlignbare målinger og tester.

Alle bildene under er basert på RAW-filer fra de respektive kameraene. Disse filene er altså konvertert lossless fra RAW via TIFF til PNG, der utsnittene er hentet fra.

Du kan veksle mellom bildene ved å føre musepilen over bildet:

  • Musepilen ikke over bildet: Nikon1 AW1
  • Musepilen over bildet: Sony NEX-6

Nikon1 AW1 og Sony NEX-6: ISO 200

Nikon1 AW1 og Sony NEX-6: ISO 400

Nikon1 AW1 og Sony NEX-6: ISO 800

Nikon1 AW1 og Sony NEX-6: ISO 1600

Nikon1 AW1 og Sony NEX-6: ISO 3200

Nikon1 AW1 og Sony NEX-6: ISO 6400

Vi ser at også på høyere ISO-verdier gir Sony NEX-6 noe bedre bilder enn Nikon1 AW1. På ISO 6400 er forskjellene merkbare, Nikon lager en del grøt sammenlignet med Sony. Når det er sagt, holder Nikon seg bra, sammenlignet med enklere kameraer.

Nikon tilbyr flere innstillinger for Auto ISO, maks ISO 800, maks ISO 3200 og maks ISO 6400. Det er kanskje ikke så rart, for ISO 6400 må vel helst kun brukes i nødsfall

Fargegjengivelse

For å oppnå en så korrekt fargegjengivelse som mulig, stilte vi kameraet inn på Standard fargemetning. I fargeanalysen vår ser vi at kameraet da produserer bilder med en chromaverdi – fargemetning – på mellom 102% og 112%. Dette er med god margin innenfor anbefalingene til produsenten av vårt testsystem. De oppgir at en chroma opptil 120% er akseptabelt, og ikke en feil.

På lav ISO ser vi en brukbar samling på gråtonene, og grønn- og blåtonene er nær det ideelle. Hudfargene er også svært gode. De verste avvikene er i oransje, rødt og lilla, men de er slett ikke uakseptabelt store.

I høy ISO sliter kameraet litt mer. Gråtonene har fått en langt større spredning, og i oransjeområdet har avvikene blitt større. Det er likevel ingen grunn til å kritisere Nikon for disse resultatene – i det store og hele gjengir Nikon1 AW1 farger godt til svært godt.

Nedenfor kan du se nærmere på fargegjengivelsen til testkameraet i forhold til det perfekte. Firkantene representerer her korrekt farge, plassert i AdobeRGB-fargerommet, og sirklene er fargen slik kameraet har avfotografert samme farge. Linjene øverst til høyre og nederst til venstre angir fargerommets grenser, og linjene mellom kvadratene og sirklene angir avviket. Jo lengre en linje er, desto større er avviket på den fargen fra idealet.

Du kan veksle mellom grafene ved å føre musepilen over bildet:

  • Musepilen ikke over bildet: ISO 160
  • Musepilen over bildet: ISO 6400

Nikon1 AW1 fargegjengivelse i ISO 160 og ISO 6400