Tek.no

Test

FSP Group / Fortron Source Aurum Gold AU-600

Jørgen Elton Nilsen
2 Feb 2011 21:15

Testresultater

Vår testbenk for strømforsyninger - Techred TR-368

Når vi tester spenningene til en strømforsyning presenterer vi vanligvis resultatene fra fem stadier. I hvilket område som for deg vil være realistisk ved praktisk bruk varierer veldig. Det er i utrolig få tilfeller at en strømforsyning jobber ved sin maksimale kapasitet. Vi har derfor skrevet en guide som gir deg en pekepinn mot hvor mange Watt som er nok for deg.

Hva er rippel? Kort fortalt er dette "urenheter" i spenningen, altså noe som ikke er ønsket. Rippel oppgis som en verdi i forhold til den aktuelle spenningen, i mV (tusendeler av en Volt). Desto lavere tallet er, desto bedre.

Rippelen er målt ved de samme stadiene som vi målte spenningen. I dette tilfellet betyr det at vi har målt rippelen ved 200, 300, 400, 500 og 600 watt.

Vi har målt effektivitetsnivået ved de samme stadiene som vi målte spenning og rippel, og i tillegg ved 20 % belastning. Sistnevnte ble gjort for å forsikre oss om at strømforsyningen overholder kravene for 80-plus-programmet.

Under støytestene har vi målt viftenes turtall, og gjenskapt belastningen i vårt testlab for støymålinger. Nytt fra og med denne testen er at mikrofonen er montert 30 cm over støykilden, ikke 60 cm som vi har gjort tidligere. Dette er gjort for at vi skal kunne tilby mer nøyaktige målinger. Bakgrunnsstøyen ble målt til 26 dBA

Spenninger

Vi kan med en gang fortelle at spenningene vi måler er gode og trygge. Samtlige linjer starter et godt hakk over sin ideelle verdi, men ikke så høyt at overspenningsvernet må begynne å jobbe.

+ 12 V-linjene kommer ut med en snittverdi som aldri ligger langt fra der den bør være. Vi har også tatt enkelte kontrollsjekker på de individuelle linjene, og så ingen faretruende verdier. Både +5 V- og +3,3 V-linjen starter høyt, men henter seg godt inn igjen i takt med den økte belastningen.

Rippel

Denne gangen fikk vi dessverre ikke gjort rippelmålinger. Når vi gjør disse målingene lytter vi på både den positive lederen og jordingen. Dette gjør at vi benytter begge de to kanalene oscilloskopet vårt har. Dessverre ser det ut til at én av disse kanalene har tatt kvelden, og det var derfor ikke mulig å gjøre rippelmålinger.

Effektivitet

Effektiviteten til Aurum skal være det store salgspunktet, og så langt vi kan se kommer FSP virkelig godt i land. De bikker over hele 90 %, noe vi på dagens marked vil omtale som meget godt. Vi tok også en ekstra måling ved 120 W, eller 20 %, og fant ut at effektivitetsnivået lå på 89 %.

Støynivå

Totalt sett vil vi betegne dette som en stillegående strømforsyning. Vi merket oss at støynivået steg jevnt utover hele testen, men uten at det på noe punkt nådde et alarmerende nivå. De siste målingene vi gjorde, på 33,8 dBA er riktig nok hakket over det vi vil betegne som særs stillegående, men vi er fortsatt godt fornøyd.

Les også