Til hovedinnhold

Chill Innovation CP-700M

Introduksjon

Danmark er ikke bare et land fylt av tivoli, båter og en spesielt tallsystem. De har også markert seg som en aktør på IT-fronten, og vi har tidligere sett flere spennende løsninger komme fra våre brødre i sør.

For litt over et år siden så vi på en av Chill Innovations strømforsyninger. Det nye firmaet, som går drastiske veier i sin markedsføring, viste gode resultater under våre tester. Det tok ikke lang tid før den toppet vår anbefalingsliste.

Nå har en rekke nye modeller kommet på markedet, denne gangen med modulære kabler og større utgangseffekter. Som første publikasjon i verden skal vi ta en nøye kikk under panseret og se hva CP-700M er god for!

Takk til Chill Innovation som sendte produktet til test

Spesifikasjoner

Du kan lese mer om denne strømforsyninger, og andre enheter fra Chill Innovation, på deres hjemmesider – så fort du får blikket bort fra alt det andre som befinner seg der ;-)

Chill Innovation har som mange andre valgt å benytte fire +12 V-linjer, hver på 20 A, fremfor en enkelt +12 V-linje. Det kan virke som mye, men du får ikke hentet ut mer enn 2/3 av effekten. Men, når du har tilgang til hele 660 W av strømforsyningens totalt 700 W, skal det ikke bli mangel på strøm.

+5 V- og +3,3 V-linjene kan hver for seg virke store, men som alltid har disse også en samlet utgangseffekt som er mindre. 180 W er en helt normal mengde effekt, så vi har med andre ord ikke noe å sette fingeren på når det gjelder strømtilbudet til strømforsyningen.

CP-700M er faktisk egentlig en 850-Watter. Chill Innovation har derimot valgt å legge kvalitet fremfor høyere effekt. De 700 Wattene som blir oppgitt, gjelder ved en temperatur på 50 grader. Mange andre produsenter opperer med effekter ved 25 og 40 grader. Dette betyr i praksis at Chill Innovations 700 Watt, er "bedre" enn mange andre 700-Wattere.

Til å være en strømforsyning i denne effektklassen er vi fornøyd med antallet kontakter vi finner. Med fire 8-pins PCI express-kontakter er mulighetene store når det kommer til skjermkort. Antallet periferie-kontakter er heller ikke ille, verken for mye eller for lite.

Kabellengden Chill Innovation har valgt er etter vår mening helt perfekt. Hovedkontaktene som du vil bruke uansett, slik som ATX og +12 V, befinner seg en god halvmeter fra strømforsyningen. Periferi-kontaktene begynner allerede etter 35 cm, og har en avstand på 15 cm i mellom seg. I praksis egner dette seg godt, med tanke på at harddisker og optiske enheter ofte har lokasjon nære strømforsyningen.

Alle modellene i Chill Innovations nye serien er modulære. Det er kun kablene på bildet til høyre som er fastmontert, inkludert en kabel som lar deg lese av viftehastigheten. De modulære kablene benytter seg av forselige tilkoblinger, men du kan ikke koble feil.

Det er verd å nevne at PCI express-kontaktene har en effekttoleranse på 150 W, noe som gjør strømforsyningen PCI express 2.0 kompatibel. Mange strømforsyninger henter de siste 2 pinnene til 8-pins PCI express-kontakter ved å splitte en av kablene som går ut av strømforsyningen, noe som gjør at kablene ikke skal transportere mer enn 75 W. Tilkoblingene vi finner for PCI express på CP-700M, er alle 8-pins.

En nærmere titt

Chill Innovation leverer strømforsyningen i en ganske enkel produkteske, men som er godt polstret på innsiden. Esken har påtrykt mye informasjon, men det følger ikke med en manual. Strømforsyningen er sort, men verken blank eller matt, og har en viftegrill utført i krom. Baksiden av strømforsyningen er perforert med bikubemønster, et mønster som egner seg best når det kommer til aerodynamikk.

Vi spretter opp lokket til strømforsyningen, og finner en vifte fra Ever Grand Electronics. Viften er 14 cm bred, og har modellnummer FD1213257B2. Effekten er oppgitt til 7,2 W, noe som er helt normalt. Viften har også veldig mange blader i forhold til mange andre enheter som vi har funnet i strømforsyninger tidligere.

Chill Innovation oppgir ingen UL-sikkerhetssertifisering, noe som gjør det vanskelig for oss og spore produsenten. Men, ut i fra å dømme utseendet innvendig tror vi at det er den samme produsenten som lagde den forrige A4-serien. Plastikken rundt de induktive elementene samt elementer slik som kjøleribbeprofilen får oss derfor til og tro at det er samme produsent som står bak, men noe konkret vet vi ikke.

På primærsiden av strømforsyningen finner vi, sammen med en aktiv PFC-krets, en kondensator fra det noe ukjente merket Uucap. Den er fysisk stor, og har en temperaturterskel på 85 grader. Vi har ikke hatt tidligere erfaringer med denne produsenten, så vi skal ikke dømme dette valget.

På sekundærsiden er det Samxon-kondensatorer som blir brukt, en produsent vi ofte ser og som vi ikke har noe å utsette på. Det er GT-serien som benyttes, og disse skal fungere i 10.000 timer ved 105 grader.

Vi finner også et vertikalt printkort på sekundærsiden. Dette innholder den temperaturstyrte viftekontrolleren.

Resultater - Spenninger

Vår testbenk for strømforsyninger - Techred TR-368

Når vi tester spenningene til en strømforsyning presenterer vi vanligvis resultatene fra fem stadier. I hvilket område som for deg vil være realistisk ved praktisk bruk varierer veldig. Det er i utrolig få tilfeller at en strømforsyning jobber ved sin maksimale kapasitet. Vi har derfor skrevet en guide som gir deg en pekepinn mot hvor mange Watt som er nok for deg.

Spenninger

Forrige gang vi testet en av Chill Innovations enheter, ble vi imponert over spenningene. Denne gangen kan vi ikke gjøre annet enn å bøye oss i støvet nok en gang. Samtlige linjer holder seg godt innenfor akseptable grenser, og de avvikene vi finner må man nesten regne med.

Alle linjene starter over sin ideelle verdi. +12 V-linjene har et gjennomsnittlig avvik på opptil 1,08 %. De to andre primærlinjene viser også til meget fine tall. +5 V- og +3,3 V-linjen avviker med henholdsvis 2,6 % og 2,73 %. Meget bra!

Resultater - Rippel

Hva er rippel? Kort fortalt er dette "urenheter" i spenningen, altså noe som ikke er ønsket. Rippel oppgis som en verdi i forhold til den aktuelle spenningen, i mV (tusendeler av en Volt). Desto lavere tallet er, desto bedre.

Rippelen er som vanlig målt ved de samme stadiene som vi målte spenningen. I dette tilfellet betyr det at v har målt rippelen ved 200, 300, 400, 600 og 700 Watt.

+12 V snitt MAKS

+12 V-linjen har en rippel som øker fra laveste til høyeste belastning. Ved 200 W starter rippelen på 28 mV. Under veis stiger denne verdien til 36 mV, noe som ikke er rare greiene. Totalt sett helt akseptable verdier som vi ikke har noe å utsette på.

+5 V MAKS

Til å begynne med starter +5 V-linjen med en rippel på 40 mV, et relativt høyt tall så tidlig. Heldigvis vokser den ikke så alt for mye under veis, og ender opp på 44 mV. Strømforsyningen er dermed ikke langt fra hva ATX-standarden spesifiserer, men den holder seg innenfor.

+3,3 V MAKS

+5 V- og +3,3 V-linjen sine spenninger oppførte seg ganske likt under belastning, men det samme kan ikke sies om rippelen. Ved laveste målte belastning er rippelen på +3,3 V-linjen 44 mV høy. Under veis synker denne til 40 mV, altså hakket bedre enn sin storebror.

Resultater - Effektivitet og støy

Effektivitet

Vi har målt effektivitetsnivået ved de samme stadiene som vi målte spenning og rippel, og i tillegg ved 20 % belastning. Sistnevnte ble gjort for å forsikre oss om at strømforsyningen overholder kravene for 80-plus-programmet.

Chill Innovation har satset på et design med høy effektivitet, og lover derfor en effektivitetsgrad på over 85 % – noe veldig få andre produsenter tør. Dette løftet blir definitivt holdt. Den laveste verdien vi måler er 85,9 % ved 200 W belastning. Den høyeste verdien vi finner er ved 400 W belastning, da blir hele 89,1 % av energien strømforsyningen trekker utnyttet!

Støy

Støymålingene blir gjort på vår nye testlab for støymålinger. Mikrofonene ble da montert 60 cm over senter av viften. Grunnen til at vi ikke har plassert den nærmere, er fordi luftstrømmen i seg selv vil slå ut på mikrofonen. Vi har ikke plassert mikrofonen lenger unna grunnet plassmangel (standarden sier 1 meter). Støymålingene vi nå gjør vil derfor ikke samsvare med verdiene som produsenten oppgir, men vi vil kunne skille strømforsyningene fra hverandre.

Bakgrunnsstøyen ble målt til 26,6 dBA. Som alltid blir strømforsyningen belastet ved 500 W under målingene.

En strømforsyning med god energieffektivitet har et større potensial for å få ned støynivået siden det er mindre varme som må flyttes vekk. Her har Chill Innovation gjort en god jobb. Ved våre målinger er støynivået på 27,3 dBA, ikke langt unna bakgrunnsstøyet. Den ligger med andre ord helt opp blant konkurrenter slik som Mist.

I bruk

Strømforsyningen er to centimeter lenger enn hva ATX-standarden spesifiserer. Vi tror derimot ikke at dette vil være et spesielt stort praktisk problem, siden en meget stor andel av dagens strømforsyninger er i denne størrelsen. Om du ønsker å være på den sikre siden, ta et kontrollmål. Utover det skal monteringen gå smertefritt.

CP-700M benytter seg av modulære kabler. Alle er ferdig montert på strømforsyningen når du får den, så du må fjerne de du ikke skal bruke. Når kablene eventuelt skal tilbake, kan du ikke koble feil – så lenge du setter de riktig vei.

Alle kabler er trekt med kabelstrømper, men disse sitter ikke så alt for godt. Det skal ikke mye vridning til før krympeslangene sklir av kabelstrømpene.

Konklusjon

Chill Innovation har snekret sammen en god strømforsyning med stabile spenninger, høy energieffektivitet og et meget lavt støynivå. Totalt sett er CM-700M en strømforsyning forbrukeren vil nyte godt av. Det eneste som mangler er en noe mer stabil rippel.

Spenningene enheten leverer er stødige fjell. +12 V-linjene avviker ikke med mer enn 1,08 %. De to andre primærlinjene flytter seg henholdsvis 2,6 og 2,73 % fra sitt opprinnelige ståsted, noe som nesten må ses på som normalt.

Rippelen er derimot ikke like fin. +12 V-linjene skal vi ikke klage på, med en maksimal verdi på 36 mV, det er på de to andre primærlinjene ting er litt verre. + 5 V- og +3,3 V-linjen ender begge opp med en 44 mV stor rippel. Det er innenfor hva ATX-standarden sier, men vi skulle helst ha sett at denne var noe lavere.

Effektivitetsnivået til denne strømforsyningen er høyt, noe Chill Innovation også tar en sjanse ved å love oss. Ved et tilfelle måler vi at hele 89,1 % av energien strømforsyningen bruker, blir utnyttet. Dette betyr at mindre varme genereres, noe som nok er hovedårsaken til et meget lavt støynivå.

Chill Innovation skuffer heller ikke når det kommer til prisen. For disse 700 Wattene må du ut med ikke mindre enn drøye 900 kroner, noe som gjør den rimelig i sin klasse. Det finnes få billige alternativer, og enda færre som kan måle seg når det kommer til støynivå og stabile spenninger. Denne anbefales!

+ Modulær
+ Solide spenninger
+ Meget lavt støynivå
+ Lav rippel på +12 V-linjene
+ Pris
+ Effekten er oppgitt ved 50 grader

- Noe høy rippel på +5V- og +3,3 V-linjen

annonse