Tek.no

Test Den store dekningstesten 2016

Norges største test av mobildekning

Vi har kjørt 5000 kilometer og gjort mer enn 2000 målinger for å finne ut hvilken operatør som er best der du bor.

Montasje, Tek.no

Nord-Norge

Nord-Norge har vi definert som fra og med Nordland fylke og nordover.

Kristoffer Møllevik testet dekningen i hele Finnmark. Her fra Nordkapp.
Kristoffer Møllevik

Vi var to personer som gjorde målingene i de nordligste delene av landet vårt. En kjørte på kryss og tvers i Finnmark, fra Kirkenes via Vadsø og Vardø, mot Nordkapp, før turen gikk videre til Hammerfest, Alta, Kautokeino og Karasjok, mens en annen tok for seg blant annet Lofoten og Vesterålen.

Da vi testet mobildekningen i 2014 var det ingen tvil om hvem som var «dekningskongen» i Nord-Norge. Telia hadde den gangen elendig dekning og lave hastigheter – og ikke én eneste 4G-mast var satt opp. Telenor hadde overlegen dekning i våre nordligste fylker, men selv de slet med dårlig dekning og lave hastigheter mange steder.

I 2016 er situasjonen en helt annen. I årets test oppnådde vi imponerende høye hastigheter med både Telenor og Telia. Mens snitthastigheten for Telenor i 2014 lå på 16,2 Mbit/s, var hastigheten i år hele 68,6 Mbit/s – altså mer enn en firedobling. Telia fikk en beskjeden snitthastighet på 4,2 Mbit/s i 2014 – i årets test er snitthastigheten hele 74,4 Mbit/s – altså nesten 18 ganger høyere!

De fleste steder i Nord-Norge får du gode hastigheter og god dekning enten du velger Telenor eller Telia. Spesielt i Finnmark er målingene veldig gode for begge operatører.

Men likevel opplevde vi at det var langt flere steder vi oppnådde dårlige hastigheter med Telenor, enn med Telia. Kun én måling i hele Nord-Norge endte på under 5 Mbit/s for Telia, mot 7 målinger for Telenor. Ser vi på hastigheter under 15 Mbit/s, er mer enn 20 prosent av Telenors målinger på under 15 Mbit, mot bare 4 prosent av Telias målinger. Telia har også flest målinger med svært høye hastigheter, og altså også høyere snitthastighet.

Best i Nord-Norge: Telia

Kartet til venstre viser hvilken operatør som har høyest målt nedlastingshastighet på det aktuelle stedet. På kartet til høyre har vi markert hvilke operatører som har svært dårlige nedlastingshastigherer på det aktuelle målepunktet. Klikk på kartet for å zoome inn på områder, og klikk så på målepunktene for å se hvilke hastigher vi målte akkurat der.

Målte gjennomsnittshastigheter (Mbit/s)

- = Ikke dekning
Uthevet skrift i tabellen = Nedlastingshastighet under 5 Mbit/s

Nord-Norge har mye vakker natur og spennende fotomotiver. Her fra Magerøya.
Kristoffer Møllevik, Tek.no

Les også