Tek.no

Test

True Image Home 2011

5 Okt 2010 16:02

I bruk

Etter installasjon av programmet ser vi at vi har fått to nye ikoner på skrivebordet: Acronis True Image Home 2011 (hovedikonet) og Acronine Online Backup (nettbasert sikkerhetskopiering). Utviklerne har altså fjernet et såkalt "One-Click-Backup"-ikon som vi kritiserte i vår test av forrige versjon. I ettertid ser vi at "One-click backup" er nå blitt til valget "Back up your critical data", og er blitt mer brukervennlig. Dette er godt tegn for den nye versjonen av programmet.

Vi starter opp hovedvinduet av programmet, og ser at det er blitt forenklet fra tidligere versjoner. Vi får et godt førsteinntrykk!

Det viser seg at dette vinduet egentlig ikke er hovedvinduet til programmet, men et velkomstvindu som virker å være tilrettelagt for nybegynnere. Vi har muligheten til fjerne dette velkomstvinduet fra oppstarten.

Vi får tre valg i velkomstvinduet:

  • "Back up my critical data": sikkerhetskopiering via ett klikk.
    I forrige versjon av programmet var vi kritiske til denne funksjonen, fordi den satte umiddelbart i gang kopiering av hele harddisken, det vil si uten å gi informasjon om hva som ble kopiert.
    I den nye versjonen har utviklerne helt klart forbedret funksjonen. Nå kan vi velge hva som blir kopiert, og kan samtidig velge destinasjonen til kopien.
  • "Use backup assistant": sikkerhetskopiering via få enkle trinn.
  • "Go to main screen": dette er hovedvinduet i programmet.

Hovedvinduet

Vi får et godt førsteinntrykk av hovedvinduet – en fin oversikt over mulighetene. Her kan vi velge backupmetoder, og en av nyhetene er at vi nå får en oversikt over tidligere backupfiler med mulighet til å eventuelt gjenopprette data. I tidligere programversjoner måtte vi starte en kopierings-wizard for å etter hvert få en oversikt over disse filene.

Det vi umiddelbart reagerer på er manglende lenke til "Create Bootable Rescue Media". Denne muligheten er nå "skult" under "Tools and Utilities", og har også fått et nytt navn, nemlig "Rescue Media Builder". Dette mener vi er en uheldig endring, og er ikke med på å forenkle programmet.

Sikkerhetskopiering

Det er enkelt å sette i gang sikkerhetskopiering med Acronis True Image Home 2011. Velkomstvinduet tilbyr både "Back up my critical data" (superenkel prosess via ett klikk), og "Use backup assistant" (veiledning gjennom flere trinn). Dersom vi ønsker mer kontroll, kan vi velge hovedvinduet "Go to main screen" - her får vi oversikt over alle mulighetene. Ganske fin oversikt med andre ord.

Vi kan på en enkel måte velge hva som skal kopieres, og hvor det skal kopieres til. Vi tester kopiering av en partisjon på 124 GB, og dette tar rundt 55 minutter, noe som faktisk er ganske lang tid sammenlignet med vår test av forrige versjon (146 GB tok 25 minutter).

Når vi derimot skal ta inkrementell kopiering noe senere, det vil si å ta en sikkerhetskopi av den samme partisjonen som vi hadde tidligere kopiert, viser det seg at dette ikke fungerer tilfredsstillende. Etter mye frem og tilbake med testing, pluss undersøkelse i hjelpefunksjonen til programmet, fant vi ut at en av nyhetene i Acronis True Image Home 2011 er et såkalt "Predefined backup schemes" (forhåndsdefinerte kopieringskjemaer). Dette er en ny ordning som ifølge utviklerne skal gjøre produktet mer fleksibelt for brukerne – brukerne skal med dette kunne lage skjemaer som er tilpasset brukerens ønske. Vi mener, etter denne testen, at denne nyheten ikke bidrar til å gjøre produktet mer fleksibelt, snarere det motsatte.

I tidligere programversjon av True Image Home kunne vi med inkrementell backup velge å overskrive tidligere backupfil, og gamle/uendrede filer ble da ikke kopiert en gang til, noe som førte til at denne kopieringen tok vesentlig kortere tid enn full kopiering. I den nye programversjonen må vi definere "Backup scheme (Custom scheme), incremental" for en spesifikk kopieringsprosess, og dette må gjøres på forhånd.

Man kan altså ikke ombestemme seg, det vil si dersom full backup (standardvalget) er valgt, kan man ikke definere/gjennomføre inkremental i etterkant, det vil si ved andre kopieringer enn førstegangskopiering. Vi mener derfor "backup scheme" ikke er noen god ide. Denne ordningen er jo mye enklere og bedre i forrige versjoner av programmet.

For ordens skyld, inkremental backup fungerer som den skal, men man må altså huske på å definere "incremental" (i stedet for "full backup") under "Backup scheme (Custom scheme), før man starter sikkerhetskopieringen første gangen. Dersom ikke dette skjer. vil programmet opprette ny kopieringsfil ved alle kopieringer etter førstegangskopiering, i stedet for å overskrive den gamle filen.

I tillegg fant vi ut i vår test at programmet ikke er helt å stole på. Vi prøver inkrementell kopiering av en spesifikk partisjon, dette gjør vi noen dager etter den første kopieringen. Vi bruker en "Back up now"-knapp som er et alternativ som skal kunne brukes til å oppdatere tidligere sikkerhetskopier.

Vi får imidlertid en melding om at sikkerhetskopien er ødelagt.

Dersom vi imidlertid starter kopieringen av samme partisjon via "Disk and partition backup" gjennomføres kopieringen uten problemer.

Nettbasert lagring

Dette var en av de nye funksjonene i Acronis True Image Home 2010, og det viste seg at den ikke var tilgjengelig i Norge, men i 2011-versjonen er den tilgjengelig også i Norge.

Vi får opp et vindu med mulighet til å logge oss inn.

Vi klikker på lenken "Subscribe to Online Backup service", og blir videresendt til nettside med mulighet for registrering, noe som tilsynelatende er vellykket. Vi får opp en nettside som bekrefter at vi er innlogget, men vi får en feilmelding når vi prøver å logge oss på tjenesten via programmet: "Request to server failed".

Det viste seg senere at vi måtte først aktivere vårt prøveabonnement. Vi synes dette er ganske dårlig design/programmering av programmet, det vil si at ikke vi får informasjon om at vi må aktivere tjenesten, men at vi i stedet får feilmelding uten nærmere informasjon om hva som er galt. Det kan selvsagt også være en bug i programmet, men da er programmet rett og slett ikke godt nok testet. Det positive er at dette skjer kun én gang, det vil si under installasjonen, men problemet er altså at vi ikke får noen informasjon om hva feilmeldingen skyldes.

På nettsiden med oversikt over vår "Acronis Online Backup"-konto kommer frem at vi har kun 2 GB til rådighet, det vil si i en prøveperiode på én måned. Etter én måned må vi betale 4,95 euro per måned, men da får vi 250 GB til rådighet. Prøveperioden på én måned må vi aktivere for å kunne bruke.

Dermed kunne vi logge inn på tjenesten via programmet, og vi kunne på enkel måte registrere ønskede datamaskiner i tjenesten. Videre kunne vi velge hvilke data vi ønsket å sikkerhetskopiere, og eventuelt når dette kunne skje, det vil si enten planlagt kopiering eller sette i gang kopiering med en gang.

Selve tjenesten er ikke superenkel å bruke, men den er grei nok. Den har ikke klikk-og-dra-mulighet, men meningen er at vi først skal merke filer/mapper som skal overføres, for så å lagre valget, og deretter trykke på en "Back Up Now"-knapp. Dette blir en ganske enkel sak når man er blitt fortrolig med metoden.

Vi synes ikke denne nettbaserte funksjonen er en funksjon som kan vurderes sammen med produktet Acronis True Image Home, fordi man må betale ekstra for den. På en annen side er denne ekstratjenesten ganske rimelig sammenlignet med en del andre nettbaserte tjenester.

Kontinuerlig kopiering

"Nonstop Backup" var en av nyhetene i forrige versjon. Alle endringer blir lagret hvert 5 minutt, og skal kunne rulle tidligere tilstand tilbake.

Vi aktiverer denne funksjonen for å se på minnebruken. Forrige versjon brukte rundt 60 MB, noe som ikke er mye, men vi mente var litt for mye med tanke på at funksjonen som skal kjøres i bakgrunnen hele tiden. Vi prøvde også denne funksjonen i den nye programversjonen, og resultatet ble rundt 90 MB, altså noe mer inn i forrige versjon. I tillegg opplevde vi at datamaskinen ble ustabil etter at vi satte i gang "nonstop backup", og det var ikke enkelt å avslutte/deaktivere prosessen med kontinuerlig kopiering.

Gjenoppretting

Før vi tester ut gjenopprettingsfunksjonen, sletter vi en bestemt mappe, starter True Image, og velger "Explore and recover" i hovedvinduet i programmet. Vi kan velge mellom to faner: "Disks and partitions" og "Files and folders". Vi velger det siste, og kan bla oss frem til mappen vi tidligere har slettet. Vi merker den ene mappen, trykker på "Recover"-mappen, velger "Original location", og trykker på "Recover now"-knappen, og den slettede mappen er på plass igjen. Testen er vellykket!

Ytelse

True Image Home legger to programmer i Windows-oppstarten, og disse bruker rundt 5 MB, uansett om programmet brukes eller ikke. Dette er slett ikke mye, men vi fant ut at dersom vi fjernet de to programmene fra oppstarten, er det fortsatt mulig å bruke programmet til å ta sikkerhetskopi av data, men det er da ikke mulig å bruke planlagt kopiering.

Les også