Til hovedinnhold

Chrome 6.0

Introduksjon

Google Chrome 3.0 ble lansert i september 2009, og denne nettleseren imponerte oss på en del områder, ikke minst for å være rask og minimalistisk. Den manglet imidlertid en rekke nøkkelfunksjoner, og ble derfor ikke ansett som fullverdig nettleser.

Nå er versjon 6.0 altså klar, og vi ser nærmere på denne. For ordens skyld, vi har ikke testet Chrome 5.0.

Installasjon

Vi laster ned Chrome 6.0 fra google.com/chrome. Google velger fortsatt å ikke oppgi versjonsnummeret på nettleseren på nedlastingssiden. Versjonsnummeret får vi først vite når installasjonen er fullført.

Hele installasjonsprosesen tar bare noen få sekunder. Vi får muligheten til å importere innstillinger fra en annen nettleser, og vi kan også velge søkemotor under installasjonen.

Den første siden som dukker opp etter installasjone er "ny fane"-siden, en side som gir oversikt over mest besøkte nettsider, og nettsider som vi nylig har lukket. Dette er altså siden som alltid dukker opp ved åpning av en ny fane. Lenkene på denne sider velges altså ut i utgangspunktet automatisk, det vil si i forhold til vårt bruk, men lenkene kan også overstyres av brukeren, det vil si slette lenker.

I bruk

For oss som i utgangspunktet liker minimalistisk design, er det ingen tvil om at det er fryd å jobbe med den nye Chrome-versjonen. Grensesnittet har riktignok ikke endret seg mye i versjon 6.0, men det er fortsatt enkelt og stilig.

Én av ulempene med minimalistisk design, og som vi mener Google tar litt for langt, er at tilgangen til nøkkelfunksjoner kunne vært enklere, eksempelvis bokmerker – mer om dette senere.

Faner

Fanefunksjonen i Chrome 6.0 er meget god, synes vi. Fanene kan justeres på mange forskjellige måter. Rekkefølgen kan endres, enkeltfaner kan kopieres, og en fane som nylig er blitt lukket, kan gjenopprettes. Videre kan vi dra en fane ut på skrivebordet for å åpne en ny separat side, og denne kjører som en egen prosess.

Fordelen ved å kjøre enkeltfaner som en egen prosess er at dersom én fane krasjer vil ikke dette påvirke de andre fanene. Ulempen med dette er at det øker minnebruken, noe som blir ganske tydelig når vi åpner mange faner samtidig – les mer om dette på neste side (test av ytelse).

Bokmerker

Vi har i våre tidligere tester av Chrome reagert på bokmerkefunksjonen, fordi denne er organisert annerledes enn i mange andre nettlesere, og på en måte som er lite fleksibel. Google har i Chrome 6.0 ikke endret på dette, dessverre. Bokmerker er en såpass viktig funksjon i en nettleser at vi synes dette drar ned helhetsvurdering av nettleseren.

Vi får i utgangspunktet ikke tilgang til bokmerkene via en meny via toppen eller fra siden, men må aktivere en ekstra verktøylinje for bokmerker for å få enkel tilgang til disse. Dette gjøres via verktøymenyen (Verktøy, Vis alltid bokmerkerad) eller via hurtigtasten CTRL+Shift+B. En av ulempene med en ekstra verktøylinje, fremfor en nedtrykkbar meny (eksempelvis via verktøyikonet), er at nettleseren ikke er så minimalistisk lenger.

I tillegg byr ikke Chrome på muligheten til å vise en sidestolpe for bokmerker – ikke alle liker en slik sidestolpe (den tar mye plass), men vi mener det burde i hvert fall vært en mulighet for dette.

Autofyll

Dette er en ny funksjon som kan konfigureres via verktøymenyen (Verktøy, Alternativer, Mine ting, Automatisk utfylling av skjema)

Vi får opp et nytt vindu for funksjonen, og kan trykke på "Legg til adresse"-knappen for å legge inn informasjonen som skal autofylles i skjemaer, eventuelt legge til informasjon om kredittkort.

Temaer

Denne funksjonen har ikke imponert oss i tidligere Chrome-versjoner, og vi må si at utvalget er fortsatt litt labert og kjedelig. Riktignok er det kommet egen fane for "Themes by Artists", men dette er nok mer for moteløver enn for folk flest. Dessuten gjør ikke temaene så veldig stort inntrykk når de er installert – endringen blir kun synlig på en liten stripe på toppen av nettleseren, pluss at temaet dekker hele bakgrunnen når vi åpner en ny fane. For brukere som i utgangspunktet liker minimalistisk utseende må temaer være lite interessant funksjon.

Selve temaene er enkle å installere – det er bare å trykke på "Apply theme/Bruk tema" for det temaet man ønsker å påføre nettleseren, det vil si dette må gjøres på nettsiden (tools.google.com/chrome) som har oversikten over temaene. Det vi mener trekker ned denne tjenesten, er at det ikke er noen lenke/knapp i selve nettleseren som gir direktetilgang til temaoversikten – dette må man eventuelt bokmerke selv.

Utvidelser

Denne funksjonen var allerede på plass i forrige versjon. Utvidelsene kan lastes ned fra chrome.google.com/extensions, og dette viser seg å være svært enkelt. Vi kan administrere utvidelser via menyvalget Verktøy, Utvidelser. Utvalget av utvidelser for Chrome har økt en del siden siste nettleserversjon, men det slår ikke utvalget for eksempelvis Firefox.

Synkronisering

Chrome 6.0 har fått utvidet mulighet for synkronisering, men for at denne skal fungere må den konfigureres først – dette skjer via verktøymenyen (Verktøy, Alternativer, Mine ting, Synkronisering).

Vi logger oss på vår Google-konto.

Her kan vi velge å synkronere alt, eller vi kan velge enkeltvis hva som skal synkroniseres, det vil si autofyll-informasjon, bokmerker, utvidelser, innstillinger og/eller temaer.

For å teste ut om dette faktisk fungerer installerer vi noen utvidelser, bokmerker noen nettsider og legger inn autofyll-informasjon. Vi aktiverer deretter synkronisering, installerer Chrome 6.0 på en annen PC, og ser om denne informasjonen overføres til den andre PC-en via synkronisering. Vi fikk et perfekt resultat – all informasjon/konfigurasjon vi la inn ble overført til den andre maskinen.

Sikkerhet og innstillinger

Chrome tilbyr en rekke sikkerhetsfunksjoner som blant annet en mulighet for blokkering av skadelige nettsider og programmer, beskyttelse mot nettsvindel og inkognitomodus (surfing uten å lagre surfehistorikk).

Det vi imidlertid reagerer litt på er at Google har valgt litt merkelig organsering av innstillingsmulighet under "Alternativer for Google Chrome" vi finner via Verktøy-menyen. Her finner vi kun tre faner: "Generelt, "Mine ting" og "Avansert".

  • Generelt
  • Ved oppstart Startside Standardsøk Standardnettleser
  • Mine ting
  • Synkronisering Passord Autofyll Nettleserdata Temaer
  • Avansert
  • Personvern Nettverk Oversett Nedlastinger Nettinnhold Sikkerhet

Det vi stusser over at det ikke er egen fane for sikkerhet. Vi fnner Passord-innstillingen under "Mine ting", beskyttelse mot skadelige programmer under "Avansert, Personvern", og under "Avansert, Sikkerhet" finner vi kun én innstillingsmulighet, nemlig for SSL.

Vi ser også at innstillinger for informasjonskapsler, Javascript, programtillegg og varslinger er "skjult" under "Avansert, Personvern, Innstillinger for innhold".

Vi mener denne organiseringen ikke er optimal – det kunne med fordel vært lagt inn flere faner under "Alernativer for Google Chrome", i hvert fall en egen fane for en såpass viktig funksjon som sikkerhet.

Standarder, ytelse og konklusjon

Standarder og ytelse

Acid-tester

Vi har gjennomført en såkalt Acid-test som har til hensikt å vise hvor godt en nettleser støtter webstandarder. Det finnes flere versjoner av testen, blant annet Acid2 og Acid3. Acid3 er mer krevende enn Acid2.

I Acid2-testen kommer Chrome 6.0 ut med full støtte:

I Acid3-testen ble resultatet også full støtte for Chrome 6.0:

Chrome 6.0 klarer altså i likhet med Chrome 4.0 og Chrome 3.0, testen perfekt.

Ytelse

Vi tester nettleseren med den såkalte Sunspider Javascript Benchmark-testen, og resultatet ble 362 ms, noe som er det raskeste vi hittil har sett for en nettleser. Vi har testet flere nettlesere for å sammenligne Javascript-ytelsen. For ordens skyld, denne testen er gjennomført på maskin med samme spesifikasjoner. Selve tallene gir i utgangspunktet ingen meningen – testen er først og fremst nyttig til å sammenligne nettlesere, ved bruk under samme forhold.

Resultat av Sunspider Javascript Benchmark i millisekunder:

Ifølge vår test har altså Google klart å sette opp farten i Chrome 6.0 enda ett hakk.

Minnehåndtering

Hver fane i Chrome kjøres som en isolert prosess, noe som skal forhindre at hele nettleseren går ned dersom én fane krasjer.

Vi har tidligere testet ut Chrome 3.0 og Chrome 4.0, og åpnet fem faner samtidig for å se hvordan dette påvirker minnebruken.

Resultatet av minnebruk med 5 åpne faner i megabyte:

Vi konkluderer dermed med at minnehåndteringen ikke er blitt noe bedre i Chrome 6.0, det vil si sammenlignet med tidligere versjoner av Chrome og Firefox.

Vi prøver også å åpne 30 faner samtidig:

Resultatet av minnebruk med 30 åpne faner i megabyte:

Ifølge denne testen bruker altså Chrome 6.0 ganske mye minne når vi åpner mange (30) faner samtidig.

Konklusjon

Vi mener Chrome 6.0 på mange områder er blitt en meget god nettleser. Den er rask og minimalistisk. Den har også fått mange nyttige funksjoner som støtte for utvidelser og autofyll, pluss innebygd synkronisering som fungerer meget godt.

Enkelte løsninger liker vi derimot ikke. Bokmerkefunksjonen kunne vært bedre, og nettleseren tilbyr begrensede muligheter til å justere grensesnittet. Minnehåndteringen kunne også vært bedre.

+ Rask
+ Minimalistisk
+ Støtter utvidelser
+ Meget god fanefunksjon
+ Innebygd synkronisering
+ Støtter webstandarder meget godt

- Vi liker ikke bokmerkeløsningen
- Begrensede muligheter til å justere grensesnittet
- Minnehåndtering kunne vært bedre

Les også
Setter fart på utvidelser
Les også
Opera 11 beta er ute
Les også
Opera oppgraderes
Les også
Firefox setter opp farten
Les også
Bruk Chrome mer effektivt
Les også
Oppdatert Firefox rundt hjørnet
Les også
Opera 11 får utvidelser
Les også
Chrome OS snart klar
Les også
Under 50 prosent
Les også
Internet Explorer 9.0
Les også
Xmarks fortsetter likevel?
Les også
Xmarks legges ned
Les også
Firefox blir raskere
Les også
Raskere og enklere Chrome
Les også
Google Chrome 7 kommer med GPU-akselerasjon
Les også
Er IE9 klar for utfordringen?
Les også
Ny Safari støtter utvidelser
Les også
Skreddersy Firefox til ditt bruk
annonse