Tek.no

Test

G.Skill F2-6400CL4D-2GBHK

16 Feb 2007 15:50

Testoppsett / Overklokking

Testoppsett

For å teste stabiliteten til minnet bruker vi programmet Memtest86. Dette er et kjent og mye brukt program for stresstesting av minne, og kjører via en egen oppstarts-CD.

Etter at høyeste stabile minnehastighet er verifisert gjennom Memtest86 kjører vi i tillegg en lengre runde med Windows-baserte testprogrammer for å se til at alt er stabilt også i Windows.

Overklokking

Når det kommer til overklokking av minne, anbefaler vi at man alltid starter forsiktig. En natt med innkjøring på spesifiserte innstillinger vil ofte gi en generell indikasjon på stabilitet, og i noen tilfeller langt mer overklokkingsvillige moduler i lengden.

Uten å måtte røre verken spenning eller frekvens, klarte vi å stabilisere modulene på CAS 4-3-3-5 1T. Det må sies å være svært skarpe innstillinger for DDR2-moduler med kun 2,1 Volt pumpende igjennom dem.

Med tanke på beste overklokk, toppet modulene ut ved 533 MHz DDR (1066 MHz effektivt) med CAS 5-5-5-15 og 2,3 Volt, noe som må sies å være et helt greit men langt fra noe rått resultat.

Ved å senke både innstililnger og frekvens til 4-5-3-9 2T / 500 MHz, vil både minnebåndbredden og den generelle ytelsen være noe høyere.

Høyere frekvenser skal være fullt oppnåelige med mer manuelle finjusteringer - så det er som vanlig bare å kjøre på og rapportere funn i forumet. :)

Vi gjør oppmerksom på at overklokking av komponenter kan skade komponentene, og at dette gjøres på eget ansvar. Overklokking av komponenter vil i mange tilfeller medføre at garantien på produktene bortfaller. Hardware.no tar ikke ansvar for skade av komponenter som følge av denne artikkelen eller andre artikler publisert på dette nettstedet.

Les også