Test

Tjuvstart jula her

Teknisk

Video

Bildet er i det store og hele klart og tydelig, og vitner om en troverdig overføring til Blu-ray fra kildematerialet. Den fysiske filmen har likevel en rekke synlige slitasjer, først og fremst i form av hvite prikker og flekker på bildet. Noen innstillinger er mykere enn andre, og spesielt scenene som er filmet utendørs er mye skarpere enn resten av filmen. Fargepaletten ser ut til å være naturlig og stabil, med mulig unntak av en scene der fargene ser ut til å flimre litt i nyanser, men det er godt mulig dette stammer fra bruk av levende lys på settet.

Svarttonene i filmen er for det meste stabile også, men kan ved enkelte anledninger virke blåaktige, uten at det trenger å være negativt. Fargeflyten i for eksempel de tåkete scenene på begynnelsen av filmen er god, med null synlige trekk av dårlig gjengivelse. Ingen spor av forkludring ser ut til å være tilstede i form av kromatisk aberrasjon eller digital støyreduksjon. Det kan være antydninger til kantforsterkning her og der, men det ser ut til å være egenskaper ved den fysiske originalfilmen og ikke som et resultat av overføring til HD.

Audio

Lydbildet i A Christmas Carol er rikt og fyldig. Det auditive rommet rundt oss blir tatt aktivt i bruk av diverse lydeffekter, og vi kan blant annet høre utvalgt instrumentering fra filmmusikken i de bakre høyttalerne, sammen med ekkoeffekter fra spøkelser, raslelyder fra lenker og diverse annet. Bassen kan ved første ørekast virke tam, men når hovedtemaet setter inn, får de lavere frekvensene på utgivelsen vise hva de er gode for.

All den viktige lyden på denne utgivelsen er som vanlig sentrert, men blir som nevnt litt krydret opp av den aktive surround-bruken. Dette gjelder først og fremst spøkelsene, men også filmmusikk og andre atmosfærelyder bidrar også. Lyden av stemmene er sterk og klar, og ingenting ellers ved lydbildet virker slitt eller ødelagt.

Ekstramateriale

Denne Blu-ray-utgivelsen har ikke med noe ekstramateriale bortsett fra valg mellom kapitler, språk og undertekster.

Konklusjon

A Christmas Carol er en TV-film fra 1984 som har fått en lojal fanbase opp gjennom årene. Filmen kom ikke på VHS før i 1995 og DVD i 1999, og har nå i 2010 kommer på Blu-ray. Bilde- og lydkvalitet er god, men ikke blant det ypperste innen HD-verdenen. Dette kunne man vel uansett ikke regne med for en TV-film fra 1984, så denne utgivelsen, til tross for mangel på ekstramateriale, er dermed å anbefale.