Tek.no

Test

Test av Intel Application Accelerator

2 Feb 2002 08:48

Introduksjon

Å ha oppdaterte drivere på maskinen er alltid en stor fordel. Ved å ha oppdatere drivere installert på maskinen forsikrer man seg mot feil og konflikter med eventuelt annen maskinvare internt. Og i de fleste tilfeller vil nyere drivere øke ytelsen på maskinen også. Dette via bedre optimaliserte drivere for systemet. Bedre ytelse og stabilitet bidrar alltid til en bedre brukeropplevelser. Derfor anbefaler vi alle å ha oppdaterte drivere til enhver tid. Eksempler på slike drivere er VIA 4-in-1 drivere, Intel brikkesettdrivere og ALi-AGP drivere.

Vi i testavdeling til hardware.no benytter allitd siste versjon av drivere hver gang vi skal teste maskinvare - dette for å forsikre at vi får presset ut maskinvarens egentlige ytelse. Å ha nye og bedre optimaliserte drivere installert, hjelper oss med akkurat dette.

Intel Application Accelerator (IAA) - hva er det?

Intel Application Accelerator, heretter IAA, er et program eller en driver som skal akselerere ytelsen til alle Intel baserte systemer som bygger på et i8xx-brikkesett, inkludert bærbare PC-er. Per i dag finnes det kun to brikkesett basert på i8xx-serien, i815 og i830 for bærbare PC-er. I dagens versjon av IAA er ikke i830-brikksettet støttet, men i versjon 2.0 som foreløpig er en betaversjon finner man støtte for i830.

Trykke på bildet for større versjon

Men hvorfor skulle du legge inn IAA? På Intels sider om IAA, har selskapet følgende å si om fordelene til IAA:

* Forbedret systemytelse - I følge Intel skal IAA bidra til å fjerne flaskehals i selve sub-systemet som skal bidra til forbedret systemytelse

* Bedre I/O søtte - akselerert disk I/O for spill, grafikkapplikasjoner, og andre multimedia applikasjoner

* Støtte for større disker - støtte for større disker enn 137GB (foreløpig ingen problem for bærbare datamaskiner ;-)

* Raskere booting - IAA bidrar til at maskinen booter raskere

* Stabile og sofistikerte drivere - IAA koster ingenting og gir bedre ytelse. IAA er Microsoft Hardware Quality Labs (WHQL) sertifisert (merk: at noe er WHQL-sertifisert betyr ikke det at det er fri for feil og sertifiseringen bør derfor taes med en klype salt. Men la det være sagt at; tester har vist at WHQL-sertifiserte drivere er f.eks. mer stabile enn ikke WHQL-sertifiserte drivere).