Tek.no

Test Norges største test av mobilt bredbånd

Her får du raskest 4G-surfing med mobilen

Hvilken operatør gir deg de høyeste hastighetene der du er; NetCom eller Telenor?

Rute 3, Oslo, Bergen, Molde, Gudbrandsdalen

Målepunkter på vestlandsruten.

Rute 3:
Nordre deler av vestlandet

Denne kjøreruten dekket de nordlige delene av Sør-Norge. Turen vestover ble kjørt via Hol - Aurland, og gikk videre gjennom Voss og Vaksdal, før vi endte opp i Bergen. Derfra gikk turen via E39 til Nordfjord, og Vågsøy. Vi la også turen innom Vestkapp, før vi bega oss nordover til Ålesund og Molde. Denne strekningen gikk via riksvei 61 langs kysten. På veien østover igjen gikk det stykkevis og delt over E6, og riksvei 29 forbi Rondane. Etter lillehammer byttet vi til riksvei 4, og tok med oss Gjøvik på veien sørøstover.

Finn Jarle Kvalheim sjekker dekningen på Norges vestligste punkt.Foto: Nils Petter Kvalheim, Amobil.no

Telenor hadde en eller annen form for dekning nesten overalt, og 12 av NetCom-testpunktene hadde 4G, mot 13 punkter for Telenor. Ved en rasteplass rundt Rondane, som også fungerer som turistinformasjon, fikk vi ikke dekning fra noen av operatørene. Men, det skal ikke de store avstandene til før ting ser veldig annerledes ut. Dekningen var på plass kun en liten kilometer lenger avsted.

Det andre stedet Telenor manglet dekning var ved Tysse, midt mellom Ålesund og Ørskog. Her fikk vi fullt 3G-signal, men telefonene mistet dekningen umiddelbart da vi forsøkte å måle. Dette gjentok seg gang på gang. Vi har undersøkt hva dette kan skyldes med Telenor, og får beskjed om at det ikke var et utfall på det tidspunktet. I stedet kan det skyldes at flere basestasjoner påvirker hverandre i dette området.

Utklassing i Bergen, Voss og Førde

Kråkenes fyr blir som regel avbildet når det stormer som verst. Det var stille da vi var der, og NetCom vant akkurat denne målingen.Foto: Finn Jarle Kvalheim, Amobil.no

NetCom hadde også dekning så å si overalt, men som regel med til dels betydelig lavere hastigheter enn Telenor. Operatøren nådde heller ikke opp i de høyeste hastighetene Telenor klarte.

Noen steder utmerket Telenor seg med virkelig heftige hastigheter. Der ble det ren utklassing. For eksempel i Bergen, Voss og Førde. Her kunne Telenor vise til henholdsvis 51 Mbps, 59 Mbps og 70 Mbps. Til sammenlikning kunne NetCom vise til 21,5 Mbps, 8,5 Mbps og 15 Mbps. Telenor-målingen i Førde ble også den raskeste på hele turen.

Ice hadde dekning og greie nok hastigheter på rundt halvparten av punktene. På den andre halvparten hadde de enten ingen dekning, eller så lave hastigheter at det er en tålmodighetsprøve å bruke det til noe fornuftig.

Bare to av målepunktene ble vunnet av Ice. Felles for begge disse, er at Telenor og NetCom kun kan vise til gammel EDGE/2G-dekning på disse punktene. Ice hadde flere målepunkter med langt høyere hastigheter enn akkurat her, men så fort konkurrentene er over på 3G eller 4G har Ice veldig lite å stille opp med.

Like mye frakoblet som tilkoblet med Ice

Vestlandet ble dominert av denne typen utsikt, og relativt god dekning både fra Telenor og NetCom.Foto: Finn Jarle Kvalheim, Amobil.no

Mange av stedene vi ikke fikk kontakt med nettet på Ice kunne ruteren likevel si at den hadde dekning, og var tilkoblet noe. Hastighetene selve ruteren oppga ved disse punktene var som regel på mellom 30 og 70 Kbps, men likevel fikk vi stort sett ikke respons fra nettjenester. Ved ett tilfelle klarte den å laste ned halve VG.no på rundt ti minutter, men det så ut til å være et unntak. Hastighetstestene ville ikke kjøre under så dårlige forhold. Disse stedene noterte vi som ingen dekning i tabellen under, men det kan tenkes at du med en veldig kraftig antenne kan forbedre signalet. Merk at vi allerede benyttet oss av ekstern antenne for Ice-ruteren på kjøreturen.

For å være sikker på at ruteren ikke hadde låst seg, slik rutere innimellom gjør, ble boksen restartet flere ganger, og gitt god tid til å koble seg opp igjen. Ved ett tilfelle oppnådde vi kontakt med nettet etter å ha gjort dette, uten at det er sikkert om den hadde låst seg eller ikke.

Telenor gjør det aller best på denne kjøreruten, med NetCom som en god, men litt tregere, nummer to. Ferdes du i disse områdene med en Ice-ruter i bilen, vil du være frakoblet omtrent like mye som du er tilkoblet.

Best på denne strekningen: Telenor

Klikk her for å gå til dekningskart med resultater for alle målepunktene

Målte gjennomsnittshastigheter (Mbps)

Telenor 19,88 Mbps
NetCom 13,17 Mbps
Ice 2,2 Mbps

- = Ikke dekning
Uthevet skrift i tabellen = 4G-dekning på stedet

Les også