Til hovedinnhold
TestNorges største test av mobilt bredbånd

Her får du raskest 4G-surfing med mobilen

Hvilken operatør gir deg de høyeste hastighetene der du er; NetCom eller Telenor?

Mobilt bredbånd

NB! Dette er en gammel test. Vi gjennomførte i mai 2016 en ny test av mobildekning – den finner du her »

Både NetCom og Telenor har de siste årene bygget ut 4G for full maskin, og i år lanserte begge operatørene 4G på nye frekvenser – slik at dekningen skulle bli enda bedre i mer «grisgrendte strøk».

Vi har reist land og strand rundt for å sjekke hvilke brukeropplevelser de ulike tilbyderne av mobilt bredbånd gir deg. Nesten tusen målinger er gjort over hele landet, og vi har oppdaget at det er store regionale forskjeller.

I testen har vi målt hvilke hastigheter vi får hos de to operatørene som har lansert 4G i nettene sine; NetCom og Telenor.

Når vi først var rundt og testet tok vi også med Ice, siden de i sin markedsføring hevder å ha overlegen dekning i Norge. Kunne det tenkes at Ice kunne gi oss dekning der hvor Telenor og NetCom sviktet? Ice tilbyr riktignok ikke mobilabonnement – og i denne testen har vi primært fokusert på surfing via mobilen. Men med en Ice-ruter kan du sette opp et Wi-Wi-nett slik at du kan komme på nett med mobilen, nettbrettet eller PC-en – selv om du ikke kan ringe.

Sjekk din egen hastighet med Teknofils Speedometer »

Har du en annen operatør enn NetCom eller Telenor, vil du de fleste steder likevel ha dekning gjennom en av disse to. Unntaket er om du har et abonnement fra One Call eller Tele2, da har du dekning gjennom Mobile Norways nett mange steder i Norge – blant annet i og rundt de største byene. Vi har i denne omgang ikke testet Mobile Norways nett, ettersom vi i denne testen ønsket å fokusere på 4G.

Her finner du en oversikt over de billigste mobilabonnementene »

Slik har vi gjort testen

Når vi først skulle lage en test av mobilt bredbånd, bestemte vi oss tidlig for å forsøke å rekke over så mange steder som mulig. Fire personer bega seg ut i hver sin retning fra Oslo.

Vi har kjørt fra Kirkenes i øst, til Vestkapp i vest, og fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. Underveis har vi kjørt på alt fra brede motorveier rundt de største byene, til smale grusveier på høyfjellet.

Hvit for NetCom, sort for Telenor. Ice ble målt ved hjelp av en Ice-ruter med ekstern antenne. Foto: Espen Irwing Swang, Amobil.no

Med jevne mellomrom har vi stoppet opp, gjennomført målinger, regnet ut snitthastigheter, og ført dette inn i testskjemaene våre.

Utstyret vi har brukt

For Ice, som reklamerer med at de har dekning på flere steder enn noen annen operatør, kan det muligens virke litt urettferdig at vi ikke har beveget oss lenger bort fra veiene. Ifølge Ice er det ute i terrenget at de har sin styrke. Ice skal også nå lenger til sjøs enn konkurrentene. Det har vi ikke testet denne gangen.

Hver av målebilene har vært utstyrt med to mobiltelefoner av typen Samsung Galaxy S5, utlånt fra Samsung. Telefonene hadde henholdsvis Telenor- og NetCom-SIM. I tillegg har vi hatt bredbåndsmodemet R90 fra Ice, med tilhørende bilmonteringsutstyr. Hastighetsmålingene er gjort med appen Ookla Speedtest.

Feilkilder og lokale variasjoner

En slik test har naturligvis mange feilkilder, og må derfor betraktes som relativt omtrentlig. Her kan faktorer som antallet samtidige brukere på basestasjonen, tid på døgnet og meteorologiske forhold spille inn. I noen tilfeller vil også resultatene kunne variere stort, bare vi forflytter oss noen meter.

Våre resultater viser imidlertid hvilke snitthastigheter vi opplevde der og da, med samtidige målinger i de tre nettene.

Samtlige målepunkter er tilgjengelige med bil, i alle fall om sommeren. Foto: Espen Irwing Swang, Amobil.no

SIM-kort uten hastighetsbegrensninger

Vi har også hatt tilgang til SIM-kort uten hastighetsbegrensinger. Det vi har målt er således optimal hastighet i nettet på ett målepunkt til en gitt tid. Om du har et abonnement med hastighetsbegrensing vil du uansett ikke oppnå høyere hastighet enn abonnementet tillater. Flere ganger har vi også opplevd at hastigheten i 3G-nettet er bedre enn i 4G-nettet.

Hastighetene vi oppgir her er de vi oppnår uten å ha gjort endringer på telefonen, som å skru av 4G. Vi har imidlertid deaktivert oppdaterings- og synkroniseringstjenester som kan stjele båndbredde under målingene.

Telenor suverent best, nesten alle steder

Noen steder er forskjellen ikke så stor, mens den andre steder er betydelig. Men med over tusen målinger gjennomført innenfor et kort tidsrom, tegner det seg et nokså entydig bilde. Vi har merket kartet med logoen til operatøren som gir høyeste nedlastingshastighet på stedet. Som kartene viser er Telenor best, stort sett over alt.

Sjekk hvilke hastigheter vi har målt nær deg

Vi har hatt fire biler på veien, og kjørt fire ulike ruter. Her kan du se hvilke resultater vi oppnådde på de ulike reiserutene:

Rute 1: Trøndelag til Kirkenes
Rute 2: Oslo, Akershus og Østfold.
Rute 3: Oslo, Hol, Bergen, Ålesund, Molde, Romsdalen, Gudbrandsdalen, Hamar, Oslo.
Rute 4: Hønefoss, Drammen, Kristiansand, Lindesnes, Stavanger, Gjesdal, Kongsberg, Hønefoss

I tabellene på hver side har vi markert hvilke steder vi fikk 4G-dekning da vi testet. Dette er markert ved at måleresultatet er skrevet i fet skrift i tabellen.

Gå rett til konklusjonen »

Vi har testet mobilt bredbånd i hele Norge. Logoen viser hvilken operatør som er raskest på stedet.

Rute 1, Nord-Norge

Målepunktene i Nord-Norge.

Rute 1:
Midt-Norge til Nord-Norge

Telenor er raskest også i det meste av Vesterålen og Lofoten. (Foto: Espen Irwing Swang, Amobil.no).

Så snart vi kommer nord for Trondheim, er det liten tvil om hvem som er dekningskongen. Telenor ga oss gode surfehastigheter nesten overalt hvor vi var – med unntak av noen få steder. Snitthastigheten lå på 16,2 Mbps, mot 4,2 for NetCom og 3,1 for Ice.

Det er likevel ikke veldig mange steder vi fikk 4G-dekning, selv ikke med Telenor. Kun ett NetCom-målepunkt nord for Trondheim hadde 4G.

Flest huller i Ice-nettet

NetCom hadde også dekning de fleste steder, men hastighetene var langt dårligere enn med Telenor – og mange steder er hastighetene så dårlige at det i praksis er ubrukelig. Får du 0,1 Mbps nedlasting og bare Edge-dekning vil du i praksis oppleve det som om nettet ikke fungerer i det hele tatt, og ofte vil nedlasting av nettsider stoppe opp med en feilmelding.

Jo, da. Du kan surfe her også, men ikke med 4G. (Foto: Espen Irwing Swang, Amobil.no).

Ice lover å være best på dekning, men det gjelder åpenbart ikke i Nord-Norge. For på hele 14 av 46 målepunkter fikk vi ikke signal i det hele tatt.

Med NetCom var det kun to steder helt uten dekning, med Telenor ingen. Mange av stedene det var dekning, var hastigheten såpass dårlig at vi ikke fikk noen spesielt god surfeopplevelse.

Det var imidlertid noen få steder Ice ga bedre resultater enn de to andre operatørene, blant annet på Nordkapp og i Øvre Alta.

Best i Midt- og Nord-Norge: Telenor

Gå til konklusjon og dekningskart med resultater for alle målepunktene »

Målte gjennomsnittshastigheter (Mbps)

Telenor 16,2 Mbps
NetCom 4,2 Mbps
Ice 3,1 Mbps

- = Ikke dekning
Uthevet skrift i tabellen = 4G-dekning på stedet

Rute 2, Oslo, Akershus, Østfold

Målepunktene i Akershus og Østfold.

Rute 2:
Oslo, Akershus og Østfold

På denne kjørerunden kan både NetCom og Telenor levere hastigheter som gir deg en god surfeopplevelse – og vi fikk 4G-dekning hos begge operatørene på veldig mange av stedene vi testet.

NetCom er raskere enn Telenor på 9 av de 25 stedene vi målte. Men på de fleste stedene ga Telenor oss de desidert høyeste hastighetene, og gjennomsnittshastigheten til Telenor endte opp på 33 Mbps (nedlasting), mot 17,4 Mbps for NetCom. Det er verdt å merke seg at de fleste mobilabonnementene struper hastigheten. Så har du et abonnement hvor hastigheten strupes på for eksempel 10 Mbps, merker du antagelig ikke forskjell på om Telenor i teorien kan gi deg 33 Mbps mot NetComs 17,4 Mbps.

Solbergfoss – en av tre kraftstasjoner i Askim. Foto: Kurt Lekanger.

Ice hadde dekning de fleste steder, det var bare ett sted vi ikke fikk signal i det hele tatt. Men hastighetene var dårlige. Det er ingen av stedene vi målte i Østfold, Akershus eller Oslo hvor det vil være bedre å velge Ice enn Telenor – men vi utelukker ikke at Ice kan ha dekning enkelte steder utenfor «allfarvei», hvor Telenor og NetCom ikke har dekning. Vi målte langs landeveien, i bysentrum og i boligområder like utenfor byene.

Store forskjeller

Ett eksempel på hvor store forskjellene kan være, er ved Veum utenfor Fredrikstad. Der vi målte hadde ikke Ice dekning i det hele tatt, og NetCom ga oss fattigslige 0,1 Mbps og Edge-dekning (som av og til falt ut). Telenor klarte imidlertid hele 72,8 Mbps. Men det er også eksempler på at NetCom er overlegent best. Ved Eidsberg kirke fikk vi bare 1,5 mbps nedlasting og svært ustabilt nett med Telenor, mens NetCom ga oss behagelige 13,6 Mbps nedlasting.

De fleste står ikke i ro med mobiltelefonene sine, og dermed er det ingen tvil:

Best i Oslo, Akershus og Østfold: Telenor

Gå til konklusjon og dekningskart med resultater for alle målepunktene »

Målte gjennomsnittshastigheter (Mbps)

Telenor 33 Mbps
NetCom 17,4 Mbps
Ice 3,3 Mbps

- = Ikke dekning
Uthevet skrift i tabellen = 4G-dekning på stedet

Rute 3, Oslo, Bergen, Molde, Gudbrandsdalen

Målepunkter på vestlandsruten.

Rute 3:
Nordre deler av vestlandet

Denne kjøreruten dekket de nordlige delene av Sør-Norge. Turen vestover ble kjørt via Hol - Aurland, og gikk videre gjennom Voss og Vaksdal, før vi endte opp i Bergen. Derfra gikk turen via E39 til Nordfjord, og Vågsøy. Vi la også turen innom Vestkapp, før vi bega oss nordover til Ålesund og Molde. Denne strekningen gikk via riksvei 61 langs kysten. På veien østover igjen gikk det stykkevis og delt over E6, og riksvei 29 forbi Rondane. Etter lillehammer byttet vi til riksvei 4, og tok med oss Gjøvik på veien sørøstover.

Finn Jarle Kvalheim sjekker dekningen på Norges vestligste punkt.Foto: Nils Petter Kvalheim, Amobil.no

Telenor hadde en eller annen form for dekning nesten overalt, og 12 av NetCom-testpunktene hadde 4G, mot 13 punkter for Telenor. Ved en rasteplass rundt Rondane, som også fungerer som turistinformasjon, fikk vi ikke dekning fra noen av operatørene. Men, det skal ikke de store avstandene til før ting ser veldig annerledes ut. Dekningen var på plass kun en liten kilometer lenger avsted.

Det andre stedet Telenor manglet dekning var ved Tysse, midt mellom Ålesund og Ørskog. Her fikk vi fullt 3G-signal, men telefonene mistet dekningen umiddelbart da vi forsøkte å måle. Dette gjentok seg gang på gang. Vi har undersøkt hva dette kan skyldes med Telenor, og får beskjed om at det ikke var et utfall på det tidspunktet. I stedet kan det skyldes at flere basestasjoner påvirker hverandre i dette området.

Utklassing i Bergen, Voss og Førde

Kråkenes fyr blir som regel avbildet når det stormer som verst. Det var stille da vi var der, og NetCom vant akkurat denne målingen.Foto: Finn Jarle Kvalheim, Amobil.no

NetCom hadde også dekning så å si overalt, men som regel med til dels betydelig lavere hastigheter enn Telenor. Operatøren nådde heller ikke opp i de høyeste hastighetene Telenor klarte.

Noen steder utmerket Telenor seg med virkelig heftige hastigheter. Der ble det ren utklassing. For eksempel i Bergen, Voss og Førde. Her kunne Telenor vise til henholdsvis 51 Mbps, 59 Mbps og 70 Mbps. Til sammenlikning kunne NetCom vise til 21,5 Mbps, 8,5 Mbps og 15 Mbps. Telenor-målingen i Førde ble også den raskeste på hele turen.

Ice hadde dekning og greie nok hastigheter på rundt halvparten av punktene. På den andre halvparten hadde de enten ingen dekning, eller så lave hastigheter at det er en tålmodighetsprøve å bruke det til noe fornuftig.

Bare to av målepunktene ble vunnet av Ice. Felles for begge disse, er at Telenor og NetCom kun kan vise til gammel EDGE/2G-dekning på disse punktene. Ice hadde flere målepunkter med langt høyere hastigheter enn akkurat her, men så fort konkurrentene er over på 3G eller 4G har Ice veldig lite å stille opp med.

Like mye frakoblet som tilkoblet med Ice

Vestlandet ble dominert av denne typen utsikt, og relativt god dekning både fra Telenor og NetCom.Foto: Finn Jarle Kvalheim, Amobil.no

Mange av stedene vi ikke fikk kontakt med nettet på Ice kunne ruteren likevel si at den hadde dekning, og var tilkoblet noe. Hastighetene selve ruteren oppga ved disse punktene var som regel på mellom 30 og 70 Kbps, men likevel fikk vi stort sett ikke respons fra nettjenester. Ved ett tilfelle klarte den å laste ned halve VG.no på rundt ti minutter, men det så ut til å være et unntak. Hastighetstestene ville ikke kjøre under så dårlige forhold. Disse stedene noterte vi som ingen dekning i tabellen under, men det kan tenkes at du med en veldig kraftig antenne kan forbedre signalet. Merk at vi allerede benyttet oss av ekstern antenne for Ice-ruteren på kjøreturen.

For å være sikker på at ruteren ikke hadde låst seg, slik rutere innimellom gjør, ble boksen restartet flere ganger, og gitt god tid til å koble seg opp igjen. Ved ett tilfelle oppnådde vi kontakt med nettet etter å ha gjort dette, uten at det er sikkert om den hadde låst seg eller ikke.

Telenor gjør det aller best på denne kjøreruten, med NetCom som en god, men litt tregere, nummer to. Ferdes du i disse områdene med en Ice-ruter i bilen, vil du være frakoblet omtrent like mye som du er tilkoblet.

Best på denne strekningen: Telenor

Klikk her for å gå til dekningskart med resultater for alle målepunktene

Målte gjennomsnittshastigheter (Mbps)

Telenor 19,88 Mbps
NetCom 13,17 Mbps
Ice 2,2 Mbps

- = Ikke dekning
Uthevet skrift i tabellen = 4G-dekning på stedet

Rute 4, Hønefoss, Kr.sand, Stavanger, Telemark

Målepunktene i sør og sør-vest.

Rute 4:
Hønefoss, Kristiansand, Stavanger, Telemark

Langs kysten fra Oslo til Kristiansand stiller NetCom og Telenor ganske likt, men med et lite overtak til NetCom noen steder, og et lite overtak til Telenor på andre steder. På Norges sørligste punkt, Lindesnes, er det Telenor som er sterkest. NetCom hadde 4G-dekning på 7 av testpunktene, mens Telenor hadde 4G på 13 steder.

Slik holder det seg resten av veien, langs kysten til Stavanger, og over Ryfylkeheiane tilbake til Østlandet. På en liten strekning over fjellet mistet vi alle nettverk, og enkelte steder i fjellheimen var det bare mulig å surfe med Edge.

Ikke like enkelt for alle

Eksempel på hytte uten bredbåndsforbindelse (Foto: Espen Irwing Swang, Amobil.no).

Heller ikke i fjellene sørpå er Ice så suverene på dekning som markedsføringen kan gi inntrykk av. På den annen side er Telenors kampanje mot «hyttevegring» for svært mange et tomt løfte. Ifølge denne reklamen kan du bytte til Telenor og få 4G på hytta.

Telenor er desidert sterkest på mobilt bredbånd, men har du hytte litt utenfor de store hyttesentrene, er denne reklamekampanjen for 4G på hytta direkte villedende.

NetCom har også god dekning på det aller meste av ruten, men så snart vi beveger oss bort fra kysten er hastighetene langt dårligere enn med Telenor.

På ruten sett under ett er Telenor i snitt godt over dobbelt så rask på nedlasting som det NetCom er. Samtidig er NetCom mer enn tre ganger raskere enn Ice.

Bare på noen ytterst få steder er Ice raskere enn NetCom og Telenor. I deler av Ryfylkeheiane hadde vi ikke nett fra noen av operatørene. Her kan det bli langt å gå etter hjelp, dersom bilen av en eller annen grunn skulle streike.

Best i sør og sørvest: Telenor

Klikk her for å gå til dekningskart med resultater for alle målepunktene

Målte gjennomsnittshastigheter (Mbps)

Telenor 17,3 Mbps
NetCom 7,8 Mbps
Ice 2,4 Mbps

- = Ikke dekning

Uthevet skrift = 4G

Oppsummering, resultatkart

NB! Dette er en gammel test. Vi gjennomførte i mai 2016 en ny test av mobildekning – den finner du her »

Det er bygget ut 4G-nett en rekke steder i landet, og utrullingen vil fortsette i overskuelig fremtid. Men når dekningen på 4G vil bli like god eller bedre enn den i dag er på 3G, gjenstår å se. Det er også verdt å merke seg at 4G ikke alltid gir bedre surfeopplevelse enn 3G. Er du i randsonen for 4G-dekning kan det godt være at du opplever raskere nett med 3G. One Call vil ikke tilby 4G før godt ut på høsten.

På Norges sørligste punkt er det Telenor som gjelder.

Stort skille mellom teori og praksis

De norske 4G-nettene har en teoretisk topphastighet på 100 eller 150 Mbps, avhengig av om nettet er LTE kategori 3 eller kategori 4. Men operatørene vil gjerne holde hastigheten tilbake så nettressursene kan deles på flere.

Med de rimeligste abonnementene er toppfarten satt så lavt at du uansett ikke vil merke om du er på 3G eller 4G. Men operatørene får plass til flere brukere samtidig, og slipper å investere så mye i infrastruktur som de ellers måtte gjort.

Ping tar tid

Det er ikke bare nedlastingshastighet som er viktig når du surfer mobilt. Vi har også målt responstiden i nettene, det som kalles «ping». Dette er tiden det tar fra du sender en forespørsel til serveren, til det kommer et svar. Ved høy ping vil du oppleve nettet som tregt, selv om selve dataoverføringen går raskt. For den som spiller spill på mobilt bredbånd er pinghastigheten svært viktig. Men også ved alminnelig nettsurfing kan treg ping være svært irriterende. Det er særlig når du klikker deg fra lenke til lenke at du opplever dette som et problem.

Enkelte steder tok det oss flere sekunder bare å få svar fra nettet. Forskjellen på pinghastigheten med 3G og 4G er heller ikke så markant. Her ser det ut til at 4G rett og slett er tregere nå, enn det var da 4G først ble introdusert.

Telenor suverent best

Funnene i vår test viser at det gjennomgående er Telenor som er best på mobilt Internett, og at avstanden ned til NetCom fremdeles er stor. Det er også Telenor som har 4G-dekning flest steder.

Men i de mest folkerike områdene i Sør-Norge og enkelte steder i midt-Norge og på nordvest-landet er forskjellen liten – og begge operatørene gir mange steder hastigheter som er over de hastighetene de fleste abonnementene er «strupet» på uansett. Bor du i områder med god NetCom-dekning, vil du med andre ord kunne få en like god surfeopplevelse som med Telenor – forutsatt at du ikke reiser veldig mye på kryss og tvers i Norge.

For nordlendinger som vil på nett med mobilen, er NetCom rett og slett et dårlig valg. Nord for Trøndelag fant vi ikke en eneste NetCom-basestasjon med 4G, og både dekning og målte hastigheter er dårlig.

Totalt sett er det altså Telenor som er suverent best på mobildekning og -hastigheter i Norge der vi har testet. Ice skryter av å ha best arealdekning. Men det var veldig få steder vi testet hvor Ice hadde dekning der Telenor ikke også hadde dekning, og på disse stedene var Telenor vanligvis langt raskere. Vår Best i test-utmerkelse går dermed til Telenor.

Ice-sjefen: – Vi gleder oss til vi får 4G » (Mobilen.no)

Det er ikke sikkert 4G alltid er raskest:
Telenors dekningsdirektør forklarer hva du må gjøre »

Her er kartet som viser alle våre måleresultater:

Her finner du en oversikt over de billigste mobilabonnementene »

Tilleggsdata: Ping, 3G/4G

Rute 1: Nord-Norge

Rute 2: Oslo, Akershus og Østfold

Rute 3: Oslo - Bergen - Molde - Gudbrandsdalen

Rute 4: Hønefoss - Kristiansand - Stavanger - Telemark

annonse