Tek.no

Test

Internet Explorer 8

2 Apr 2009 15:00

I bruk

Vi legger merke til at utseendet på den nye versjonen er ikke blitt vesentlig endret fra IE7, og heller ikke IE-logoen er blitt endret. Likevel har Microsoft foretatt flere endringer over hele linjen.

Brukergrensesnittet gir nå bedre oversikt over mulighetene enn det IE7 gjorde. Blant annet er menyen for sikkerhet nå lettere tilgjengelig via et eget menyvalg. Menylinjen er nå aktivert om standard – i IE7 var den merkelig nok deaktivert som standard.

IE8 har fått en ny verktøylinje, Favoritter-feltet, som gir enkel tilgang til Favoritter, "Suggested Sites", "Customize Links" og mulighet til å installere tilleggsprogrammer.

Vi ser at grensesnittet er ufullstendig oversatt til norsk. Det kan virke som oversetterne har hatt hastverk, men det virker rart at det er grunnleggende funksjoner som ikke er oversatt.

Adresselinjen

Adresselinjen er blitt mer intelligent slik at når vi starter å skrive inn et ord i adressevinduet kommer IE8 umiddelbart med forslag, forslag som er basert på søkemotoren som er definert som standard i IE8. Dette er en nyttig funksjon men er ikke noe unikt for IE8.

Faner

Fanefunksjonen er blitt betydelig forbedret fra IE7. Fanene kan dras frem og tilbake med musen slik at rekkefølgen endres.

Når vi åpner en ny tom fane, får vi velge hva vi ønsker å vise i den nye fanen. Blant annet kan vi velge å åpne siste leserøkt, eventuelt bruke tjeneste fra hurtigvalg.

Det at vi får valgmuligheter i en tom fane synes vi absolutt er god ting, men vi synes denne siden burde kunne konfigureres ytterligere og mer direkte. Tjenestene i hurtigvalg må konfigureres via en annen meny i programmet, noe som oppleves tungvint.

IE8 har funksjonen hurtigfaner, en funksjon som også IE7 har. Denne aktiveres ved å klikke på et ruteikon til venstre for fanene. Vi får da opp egen side med miniatyrvisning av alle fane-nettsidene slik at vi får fin oversikt over alle nettsidene som ligger bak fanene.

Denne funksjonen ligner på en funksjon ("Speed Dial") Opera allerede har, men som Firefox fortsatt mangler.

Gjenopprettingsfunksjonen for faner virker tilfredsstillende. Vi krasjer IE8 med vilje via oppgavebehandling, og startet nettleseren på nytt, og får da opp denne meldingen:

Det viste seg at gjenopprettingsfunksjonen fungerer som den skal.

Vi synes Microsoft har lykkes godt med fanefunksjonen i IE8. Blant andre finesser er muligheten til å gjenopprette tidligere lukkede faner – kjekt å ha dersom man angrer på lukking, men dette er ikke noe unikt for IE8.

Det kan også nevnes at IE8 har en funksjon som mange andre nettlesere ikke har, nemlig at hver fane har sin egen prosess. Dette betyr at hele IE8 vil ikke krasje selv om én av fanene krasjer. Ulempen med dette er at nettlesere bruker mye mer minne jo flere faner som er åpne, les mer om dette i vår test av ytelsen.

Det vi savner i IE8-faner er en lukkeknapp i alle faner. Kun én av fanene har en lukkeknapp, dvs den aktive fanen. Vi må mao aktivere (klikke på den) en fane for å kunne lukke den. Det går riktignok an å høyreklikke på fanen og lukke den på den måten, men det er likevel litt tungvint dersom man ønsker å velge faner for å lukke.

Kompatibilitetsvisning

Dette er en ny funksjon som gjør at IE8 kan late som om den var IE7, dvs nettsidene kan vises som om vi brukte IE7. Hensikten med denne funksjonen er å kunne vises nettsider som IE8 takler dårlig.

Det skal dukke opp en liten knapp på adresselinjen som gjør visningen mulig.

Den aktiveres kun for én nettside av gangen via menyvalget Verktøy, Innstillinger for Kompatibilitetsvisning. Da kommer opp et vindu som gjør det mulig å konfigurere funksjonen for en aktuell nettside eller for alle nettsider.

Vi prøvde funksjonen med flere nettsider, også alle nettsider, men fikk ikke opp den aktuelle knappen på adresselinjen.

Det er heller ingen knapp på innstillingsvinduet for funksjonen som gjør at vi kan få mer informasjon om hvordan den skal virke. Det kan virke som funksjonen kun blir aktivert for nettsider som Microsoft selv har definert som ikke kompatible med IE8. Vi mener dette er dårlig forklart av Microsoft.

Søkefunksjon

Søkefunksjonen i IE8 skal ifølge Microsoft gi forslag i det man skriver inn et søkeord i søkevinduet. Funksjonen skal bruke kombinasjon av blant annet Live Search, Wikipedia, Yahoo og Amazon. Det er visuell tjeneste i den forstand at brukeren skal få opp forhåndsvisning av ting i søkeresultatet.

Søketjenesten skal også inkluderer nettsider fra historikken slik at man også finner sider man tidligere har besøkt.

Vi prøvde standardvalget Live Search og brukte søkeordet "windows", men fikk null forslag.

Vi byttet til Google via menyvalget Søk etter flere leverandører, noe som viste seg å være enkelt.

Men fikk omtent samme resultat, dvs søkeverktøyet i IE8 fungerer ikke som ventet.

Riktignok fungerte søkemotoren da vi trykket på søkeknappen, dvs når søkeresultatene hadde fått sin egen nettside, men det lille søkevinduet i IE8 virket ikke under vår test.

Når vi hadde brukt IE8 i noen dager fikk vi opp en del forslag fra søkemotoren, men kun fra motoren vi hadde definert som standard og ikke dersom vi byttet til en annen søkemotor. Dessuten så vi ikke noe til den visuelle funksjonen som Microsoft snakket om i IE8.

Web slices og Accelerators

Dette er to nye funksjoner som skal brukes som trekkplaster for IE8. Web Slices og Accelerators er to forskjellige funksjoner men har det til felles at de skal gi brukeren raskere tilgang til deler av en nettside eller bestemte tjenester på nettet.

Web Slices skal ifølge Microsoft dukke opp som et valg på den søkalte Favoritt-linjen, den nye verktøylinjen i IE8. Web Slices er tjenester som eksempelvis værmelding, sportnyheter, børsnotater og lignende.

Vi opplever det ganske tungvint å legge til en Web Slice til IE8. Det finnes riktignok et menyvalg for dette, nemlig Favoritter, Favoritter-feltet, Web Slice-galleri, men vi får ikke direktelenke til en oversikt over Web Slices. Vi må først klikke på lenken Finn mer i Internet Explorer Add-on-galleri, og deretter finne frem Web Slices-lenken som ligger et stikke nede i venstre menyen på siden.

Når vi til slutt får opp Web Slices-nettsiden finner vi kun et utvalg av ti Web Slices. Vi må endre Add-on språket til engelsk for å få opp flere muligheter, og da er mesteparten tilrettelagt for amerikanske brukere og oversikten er dårlig organisert. Vi kan riktignok sortere alternativene på ulike måter men vi er ikke imponert over opplegget.

Det beste måten å finne frem på Web Slices viser seg å være med søkefunksjonen. Vi brukte søkeordet "vær" og fikk opp den norske tjenesten yr.no som et eneste treff. Vi installerer tjenesten, noe som tilsynelatende går greit, men tjenesten dukker ikke opp på Favoritt-linjen. Vi prøver en annen tjeneste, og denne gangen gikk det bedre – Web Slices minner en del om RSS-feed, dvs at vi får visning av oppdateringer for en bestemt nettside.

Det viser seg under vår test at ikke alle tjenester fungerer med Web Slices.

Accelerators er en funksjon som skal gjøre det enklere å finne mer informasjon om et bestemt tema.

Dersom vi eksempelvis merket et ord i en tekst og klikket på en liten pil som dukker opp ved siden av det merkede ordet, får vi opp en meny med mulighet til å åpne en ny side med mer informasjon om det aktuelle ordet.

Standardoppsettet i menyvalget er ikke det helt store, dvs vi kan kun velge søkemotor og tjenester fra Windows Live. Men vi har muligheten til et såkalt hurtigvalg, men dette valget må vi utvide manuelt ved å legge til Accelerators via menyvalgene Finn flere hurtigvalg eller Håndter hurtigvalg. Vi videresendes da til en nettside met et utvalg av Accelerators. Her finner vi flere alternative enn når vi testet Web Slices, men vi savner likevel flere muligheter som er tilrettelagt for norske brukere.

Sikkerhet

Det er ingen tvil om at Microsoft har jobbet hardt med denne delen av IE8. For det første er denne funksjonen godt synlig via menyen til høyre.

I tidligere IE-versjoner måtte man klikke mange ganger i menyer for å konfigurere sikkerhet

Med menyvalget Sikkerhet, Personvernpolicy for webside kan vi få informasjon om status for informasjonskapsler for en aktuell nettside.

Inprivate er en funksjon som gjør det mulig å surfe på nettet uten å lagre surfehistorikk. Det er enkelt å aktivere denne muligheten via menyvalget Sikkerhet, Inprivate-filtrering.

Her kan vi velge å hindre at vår surfehistorikk sendes videre, og vi opplever at denne funksjonen er meget enkel i bruk.

Det finnes også Inprivate-visning som åpner et nytt nettleservindu som gir en egen surfeøkt med denne funksjonen. Vi får også en egen Inprivate-indikator på adresselinjen som viser når denne funksjonen er i bruk.

Smartscreen-filter skal gi beskyttelse mot skadelige nettsider og identitetstyveri. Funksjonen er aktivert som standard, men vi kan også kontrollere en bestemt nettside via menyvalget Sikkerhet, Smartscreen-filter, Kontroller webområdet:

Vi får opp et informasjonsvindu.

Og vi får et svar i løpet av et par sekunder:

Hjelpefunksjon

IE8 har en egen side som inneholder informasjon som skal hjelp brukeren med nettleseren. Denne finner vi via et spørsmålstegn ved siden av verktøymenyen. Det vi imidlertid savner er en direktelenke fra forskjellige innstillingsvinduer direkte til hjelpesystemet.

Riktignok ser vi en slik direktelenke på vinduet til Smartscreen-filteret, men ikke på vinduet til Kompatibilitetsvisning-funksjonen.