Til hovedinnhold

Vi tester MC-kommunikasjon

Motorsykkelturer blir ofte ensomme affærer, spesielt med tanke på snakking. Det er ikke lett å høre hva som blir sagt inne i en hjelm og spesielt ikke når avstandene blir store. Vi har testet MC-kommunikasjon med bluetooth.

Mange løsninger

Det fins mange løsninger for MC-kommunikasjon. Noen baserer seg på direkte kontakt mellom fører og passasjer gjennom ledninger, andre går via radio. Vi har sett på to løsninger basert på bluetooth. Fungerer de for turen?

I vår test har vi sett på løsningene Midland BBT2 og Interphone Cellular Line. Begge disse løsningene tilbyr trådløs kommunikasjon mellom fører og passasjer og mellom to forskjellige sjåfører på tur sammen. Samtidig har de løsninger for å både kommunisere via mobiltelefon og du kan også koble løsningene opp mot GPS for å høre hva som blir sagt.

Normal bluetooth fungerer dårlig med en gang radiusen blir over ti meter. En kan da spørre seg hvordan to førere skal kunne kommunisere med hverandre på denne måten. Disse headsettene har fått på plass forsterkere slik at signalet går mye lengre. I reklamene kan en lese at rekkevidden er på 200 til 500 meter, dette er likevel en sannhet med modifikasjoner som vi skal se.

Enkel montering, knotete tilkobling

Selve monteringen er svært enkel. Begge headsettene kan festet enten med lim eller en kan benytte de medfølgende festeanordningene. Dette fungerer godt og da begge headsettene er bygd for å tåle vann er det ikke noe problem å ta de med på tur i regnet. Midland BT2 kommer med to øreklaffer som festet på innsiden av hjelmen og du kan selv velge om du vil ha mikrofon for lukket hjelm eller åpningshjelm. Interphone sin løsning kommer med kun en øreklaff, men her fins det ekstrautstyr om du vil ha lyd i begge ører. Også her er det løsninger for alle hjelmtyper.

Utstyret sitter godt, men naturlig nok blir det litt trangere inne i hjelmen. Om du er oppmerksom når du plasserer utstyret er det likevel ingen av løsningene som forstyrrer eller gjør vondt. Selve koblingen mellom settene kan være noe knot, men om du følger bruksanvisningen får du enkelt satt opp slik at de to settene kommuniserer med hverandre. Men hvordan fungerer så kommunikasjonen?

God lyd, men spraking ved stor avstand

Selve lyden er god i begge løsningene. Du får fin kontakt mellom settene og ved test før kjøring kunne begge parter høre hverandre. Vi tok først settene på en kjøretur med to sjåfører og da kom løsningenes svakheter fort frem. I bykjøring med fart på rundt 50 kilometer i timen og lite avstand mellom syklene fungerte begge løsningene godt. Lyden var klar og fin. Problemet oppstod når en kom ut av byen og farten gikk oppover. Her er det helt klart viktig å påpeke at hjelmens tetning har mye å si, men ved 80 kilometer i timen er det ikke lenger like enkelt å høre hva som blir sagt. Både vind og støy fra sykkelen bidrar til dette. Med en tett hjelm kan du hjelpe på dette, men det spørs likevel om du vil ta med noen av disse løsningene på langturer med flere førere.

Det skal nemlig ikke mye avstand til før du får mye skurring i øret. Rundt 100 meters avstand slår dette inn. Her bidrar naturligvis forstyrrelser som andre biler, trær og fjell, men det skal ikke lange stunden med skurring til før du blir rimelig sliten i øret. Når store lastebiler kommer mellom mister også løsningene sin effekt. Langkjøring med denne typen kommunikasjon og flere førere vil rett og slett bli en prøvelse for de fleste og vil muligens bli mer irriterende enn moro. Om du har en turvenn som stadig kjører fra deg eller omvendt så vil løsningene ha liten verdi. Her er en avhengig av å kjøre tett og det er det ikke alltid en gjør på tur.

En løsning hvor kommunikasjonen enkelt kunne slås av og på slik at en slapp skurringen når avstanden ble stor hadde her gjort seg.

Velfungerende mellom passasjer og fører

For kommunikasjon mellom fører og passasjer fungerte derimot begge løsningene langt bedre. Dette naturligvis fordi avstanden er betydelig kortere. Lyden var her konstant klar og skurringen uteble. Vel og merke vil lyden fort drukne når hastigheten øker. Også her bidrar vind, støy og høye turtall. Tett hjelm kan dog hjelpe på dette, men for å kommunisere når hastigheten er lavere fungerer begge løsningene godt.

Om du er ute etter enkel kommunikasjon mellom sjåfør og passasjer er dette altså vel verdt å vurdere.

Hva er forskjellen?

Så hva er da forskjellen mellom disse løsningene? Den mest synlige forskjellen er øreklaffene som kommer i par hos Midland og kun en enkelt hos Interphone. Prisen er også forskjellig for løsningene. En pakke med to sendere og mottakere for Midland BT2 koster 2490 kroner i norske butikker. Samme løsning for Interphone koster 1995. Det er samtidig ikke kun hodesettene som rettferdiggjør prisforskjellen.

Begge løsningene kan kobles opp mot mobiltelefon slik at du kan ta inn samtaler på farten. Du kan også bruke mikrofonen til å stemmeaktivisere mobilen. Hos Interphone er du likevel avhengig av å kjenne vibrasjonen i telefonen ved innkommende samtaler, mens hos Midland hører du oppringningen rett i øret. Alle som har kjørt motorsykkel over lengre avstander vet at det å ha mobilen i bukselommen ikke alltid er bekvemt. Å kjenne vibrasjonen mens mobilen ligger i jakkelommen er heller ikke like lett.

Midland har samtidig mulighet til å koble en MP3-spiller via minijack slik at du får musikk på turen. Interphone vil få denne muligheten i sin neste utgave, men har ikke lignende løsning i Cellular Line. Her skal det nevnes at Midlands øreklaffer ikke er verdens beste på musikk, og både bass og instrumenter blir nærmest ugjenkjennelige når hastighetene øker. Det kan derfor diskuteres hvor nyttig det er med musikk på veien på motorsykkel, men løsningen er i det minste der.

Hvilken bør du velge?

Om du planlegger tur med andre sjåfører bør du nok vurdere en løsning med radiosender. Bluetooth er foreløpig ikke velegnet for skikkelige turer. For trådløs kommunikasjon mellom sjåfør og passasjer eller for å ha mobilen tilgjengelig under kjøring fungerer derimot løsningene godt. Forskjellene ved løsningene er ikke enormt store, her er det mest prise som nok vil spille inn for de fleste, men to øreklaffer kan fort være verdt de 500 kronene mer Midland koster.

God tur!

Mer om
annonse