Tek.no

Test OCZ Agility 3 240 GB

Super SSD til alle oppgaver

Det er faktisk mulig å være god på alt, og ikke koste for mye.

7 Juni 2011 21:15

PCMark Vantage / ATTO

PCmark Vantage

Vi drar i gang PCmark Vantage, og blir møtt av det som ved første øyekast er meget forvirrende resultater. Testen er gjentatt flere ganger, og tallene er de samme. Agility sparker fra både Vertex 3 og M2S med en regelrett enorm margin. før vi sier noe om hvordan dette kan ha seg, må vi kikke nærmere på de individuelle testene som utgjør denne poengsummen:

Det vi først av alt skal trekke frem er at Vertex 3 i stor grad blir lammet av Windows Defender-testen som kommer ut med et unaturlig lavt tall. Ellers ser vi en helt klar ting når det gjelder Agility 3 – den er jevnt over god på alle oppgavene PCMark Vantage tilbyr. Flere av målingene byr på rekordhøye overføringsytelser, og da er det plutselig ikke rart poengsummen blir så høy totalt.

ATTO disk Benchmark

Helt til slutt tar vi en tur via ATTO, en program som forteller oss enhetens maksimale skrive- og leseytelse. For Agility 3 går vi forbi spesifikasjonene satt av produsenten, med henholdsvis 526 MB/s og 558 MB/s. Dette er utrolige tall, side om side med Vertex 3, og trolig tett oppunder hva SATA-grensesnittet klarer.