Tek.no

Test Firefox 5

Et godt alternativ

Nettleseren lanseres oftere, men det betyr ikke større forbedringer.

4 Juli 2011 21:15

Ytelse og konklusjon

Selv om en oppgradering fra Firefox 4.0 til 5.0 innebærer forholdsvis små endringer i forhold til forrigeutseende eller funksjoner, er det på den mer tekniske fronten forbedringene skal være større.

Vi tester Firefox 5.0, og sammenligner denne med forrige versjon, Chrome 12, Internet Explorer 9.0, Opera 11.50 og Safari 5.0.

Webstandarder

Acid2 og Acid3 er tester som skal vise hvor godt nettlesere støtter webstandarder. Det er Web Standards Project, en gruppe med profesjonelle webutviklere, som har utviklet Acid-testene. Vi fikk resultatet 97/100 med Firefox 5.0, det samme resultatet vi fikk med Firefox 4.0. Andre nettlere (Chrome og Safari) viste 100/100, mens Internet Explorer viste 95/100.

HTML5-test tester ikke ut alle funksjoner i HTML5-spesifikasjonen, den tar et par stikkprøver. Den er imidlertidgod indikator på hvor godt en nettleser støtter HTML5. Høyere verdi er bedre.

Chrome har den beste HTML5-støtten, ifølge denne testen. Firefox 5.0 har bedre HTML5-støtte enn Firefox 4.0.

Ytelsestester

Sunspider Javascript Benchmark er et testprogram for å måle Javascript-ytelse. Tallene viser hastighet i millisekunder. Lavere tall er bedre.

Den nye Firefox-versjonen har faktisk dårligere Javascript-ytelse enn den forrige versjonen, men forskjellen er knappt merkbar. Firefox 5.0 havner nest nederst på listen.

V8 Benchmark Suite er en Javascript-test fra Google som i utgangspunktet brukes til å justere Googles egen Javascript-motor V8. Tallene viser antall poeng. Høyere tall er bedre.

Også her har den nye Firefox-versjonen dårligere ytelse enn den gamle, men også her er forskjellen forholdsvis liten.

Peacekeeper Futuremark måler Javascript-ytelse i en nettleser. Den gjennomgår flere elementer for å teste ut ytelsen, blant annet evne til å vise og mofiisere spesifikke HTML-elementer, visning av grafikk uten tilleggsprogrammer (Canvas), og bruk av Document Object Model (DOM). Til slutt leverer programmet en poengsum som skal vise ytelsen for en bestemt nettleser. Tallene viser antall poeng. Høyere tall er bedre.

Den nye Firefox-versjonen har bedre ytelse enn den gamle, men forskjellen er minimal. Firefox har generelt sett fortsatt dårligere ytelse enn de andre nettleserne.

Kraken 1.0 er et testprogram for nettleseren fra Mozilla. Denne testen er i utganspunktet basert på Sunspider Javascript Bennchmark, men med noen justeringer. Tallene viser ytelsen i millisekunder. Lavere tall er bedre.

Denne testen viser en klar ytelsesforbedring av den nye Firefox-versjonen, sammenlignet med forrige versjon.

Minnehåndtering 1 fane

Vi åpner én fane, og ser hvor mye minne (MB) som brukes.

Firefox bruker forholdsvis lite minne, men forskjellen mellom versjon 4.0 og 5.0 er minimal.

Minnehåndtering 5 faner

Vi åpner fem faner, og ser hvor mye minne (MB) som brukes.

Firefox bruker lite minne, sammenlignet med andre nettlesere, men det er liten forskjell mellom vesjon 4.0 og 5.0.

Minnehåndtering 30 faner

Vi åpner 30 faner, og ser hvor mye minne (MB) som brukes.

Firefox bruker forholdsvis mye minne, dersom vi åpner veldig mange faner, og det er liten forskjell mellom vesjon 4.0 og 5.0.

Konklusjon

Vi testet Firefox 5.0, og kan konkludere med at den ikke er så veldig forskjellige fra versjon 4.0, i hvert fall ikke når det gjelder utseende og funksjoner.

Støtten for webstandarder er også veldig lik forrige versjon. Videre er det knapt merkbar forskjell på ytelsestestene, mellom Firefox 5.0 og den tidligere versjonen. En av testene (Kraken 1.0), som gjennomfører flere ulike typer test av Javascript-ytelse, viser imidlertid forholdsvis stor forbedring i den nye Firefox-versjonen.

Dette betyr ikke at Firefox bør unngås - Firefox er fortsatt et godt alternativ. Det betyr at Firefox 5.0 kunne etter vår mening gjerne hatt versjonsnummeret 4.1 – folk flest vil ikke merke noen forskjell.

+ Tilbyr et stort antall utvidelser
+ Innebygd synkronisering
+ Enkelte av ytelsestestene viser et godt resultat

- «Ny fane» er tom (uten innhold)
- Liten endring fra versjon 4.0 til 5.0

Les også
Er dette den perfekte PDF-leseren?
Les også
Slik blir nye Internet Explorer
Les også
«Ny fane» blir dynamisk
Les også
Utvidelser kan dra ned Firefox
annonse