Til hovedinnhold

GPS med suveren skjerm

GPS med suveren skjerm

Testresultater

Suveren skjerm, rask prosessor, gode kart med 3D-topografi, bra mobil-/håndfriløsning Støtter ruteplanlegging på nett og Outlook. God lyd.
Viser ikke fartsgrenser, ikke kartdeling, grensesnittet krever tilvenning. Fotoboksvarslingen holder ikke mål.0

HP Ipaq 314 har en skjerm som går utenpå det meste vi har sett. Med oppløsning på 480x800 punkter over en skjerm som måler 4,3 tommer diagonalt, snakker vi om et skjermbilde som virkelig er imponerende. Om du virkelig trenger en så høy oppløsning for å lese kart er en helt annen sak. Det er tross alt begrenset med data i et kartbilde, selv om vi på denne modellen kan se konjunkturer i terrenget, i tillegg til bygninger.

For å ta det siste først – bygninger på en GPS er en god idé dersom du står i en by, og lurer på hvor du skal gå. Men det er en dårlig idé når kartene er mangelfulle og en rekke sentrale bygninger mangler. På HP-kartet finnes bare et svært begrenset antall bygninger. Her mangler blant annet sentrale bygninger som SAS-Plaza, Norges høyeste bygg.

Og når bygningene du ser på kartet ikke er synlige i terrenget, fordi det i virkeligheten ligger et annet bygg og skjermer for sikten, ja da er denne løsningen ikke egnet til å navigere etter.

Bygningene på kartet blir derfor mest et hjelpemiddel for den som vil orientere seg litt før turen i storbyen.


Slik ser det ut på kartet. I virkeligheten blokkerer andre bygninger for sikten til de mer kjente bygningene.
Noe av det som gleder oss ved HP Ipaq er at den er rask. Den bruker kort tid på å finne ut hvor den befinner seg, og den kalkulerer reiseruter i et tempo det står respekt av. Vi har hørt andre klage på at den er treg med å rekalkulere dersom du kjører en annen vei enn den maskinen har beregnet, men dette er ikke vår erfaring.
GPS-en leveres med bæreveske, en grei bilholder med sugekopp, og lader for bilen. I tillegg følger det med
Ipaq314 leveres med ett års abonnement på fotobokssynkronisering. Muligheten for å legge inn varsling av fotobokser er al et vektig argument ved valg av GPS-løsning. Før vi kjørte vår testtur sørget vi for å registrere oss på nett, og synkronisere fotoboksdatabasen.
Vi hadde ikke kjørt lenge før det første varselet kom. Et tydelig pipesignal, ledsaget en visuell melding om at vi nærmet oss boksen. På skjermen kunne vi se fartsgrensen ved fotoboksen, og hvor langt det var igjen til boksen. Det eneste vi ikke kunne se var noen fotoboks. Basen trenger åpenbart noe oppdatering.


Slik ser det ut når fotoboksvarslingen virker som den skal.
Mer bekymringsfullt er det at vi noe senere vitterlig så en fotoboks i veikanten, uten at vi hørte et knyst fra GPS-en. Boksen var riktig nok tegnet inn på kartet, men varselet uteble. En rask sjekk i menyene bekreftet at varsling for fotobokser var aktivert. Vi passerte en rekke fotobokser på vår ferd nordover på Riksvei 4. Men noen flere varsler mottok vi ikke.
På E16 mellom Sandvika og Sollihøgda varslet GPS-en bare en av tre fotobokser.


Denne fotoboksen på Vøyenenga finnes på kartet, men ble ikke varslet.
Talen er tydelig, men når vi satte volumet til dynamisk (høyere lyd ved høyere fart) opplevde vi at lyden nesten forsvant når vi trillet inn mot veikryssene. Å ta ekstra fart inn i rundkjøringen for å høre bedre, er et lite trafikksikkert alternativ.
HP Ipaq har en omfattende database over adresser og interessepunkter i hele Vest-Europa. Vi hadde ingen problemer med å finne punktene vi la inn, men skjønte ikke først hvordan vi skulle bli kvitt dem igjen. Løsningen ble å slette punkt for punkt fra rutemenyen. Det fungerer greit, men vi har sett bedre menyer.
Den visuelle fremstillingen av kartet er fin, og etter å ha trykket litt på symbolene på skjermen fant vi også ut hvordan vi kan veksle mellom ulike visninger. Her kan du i tillegg til å velge fullskjerm, også velge mellom tre ulike vinkler å se kartet i. Du kan også enkelt legge inn dine egne interessepunkter.
Rullehjulet på siden av GPS-en gir deg mulighet til å justere visningsvinkelen trinnløst, zoome, eller regulere lys og lyd, avhengig av hvilke valg du har gjort.
Rutevalget vi fikk mellom startpunkt i Christian Kroghs gate (Oslo) og Hafjelltoppen var greit nok. Maskinen valgte Riksvei 4, men våre kolleger som valgte E6 brukte noe kortere tid. Det kan selvsagt skyldes trafikale forhold. Vi opplevde noe kø på vei ut av Oslo, men på den annen side måtte våre kolleger kjøre en ekstra sløyfe pga veiarbeid.
Litt pussig synes vi nok det var at iPAQ-en i ett tilfelle ville ha oss til å ta av fra Rv4 for å kjøre gjennom et boligfelt ved Lunner, men når vi overstyrte GPS-ens valg ble vi raskt ledet videre på hovedveien.
GPS-en har åpenbart informasjon om fartsgrenser, men denne informasjonen er ikke synlig for oss. Men maskinen passer på å si ifra om vi bryter fartsgrensene. Vår erfaring er at disse fartsgrensene maskinen opererer med stort sett, men slett ikke alltid, er korrekte.
Sammenliknet med andre GPS-løsninger vi har forsøkt (og det er mange), er brukergrensesnittet på HP Ipaq 314 blant de mindre intuitive. Mulighetene er relativt mange, men bruksanvisningen er til liten hjelp. Å synkronisere mot Outlook er imidlertid enkelt. Lett er det også å legge til mobiltelefoner som kan bruke GPS-settet som trådløs håndfri i bilen.


Du kan ringe ut og motta samtaler direkte fra skjermen på Ipaq 314.
HP Ipaq 314 skal i tillegg til å være veiviser, også være en underholdningsmaskin.
Å legge inn filmer som kan vises på GPS-ens store skjerm var ikke like enkelt. Vi finner ingen informasjon om hvilke format som støttes, verken på HPs nettsider eller i bruksanvisningen. Men vi fant etter hvert ut at WMV lar seg spille av. AVI-filer blir funnet, men lar seg ikke spille. I alle fall ikke de klippene vi forsøkte.
Som musikkspiller fungerer maskinen greit, men vi foretrekker likevel mp3-spilleren i mobilen.
Alt i alt er HP Ipaq med sin tokjerneprosessor en rask og grei GPS-løsning med stor database og gode kart. Du får mye informasjon på skjermen, og ved å trykke på informasjonsfeltene kan du veksle mellom hva som skal vises. Du kan se hvor fort du kjører, tid og dato, hvor lang tid du har igjen å kjøre (beregnet tid) og når du vil være fremme. Tydelige symboler viser ditt neste trekk, enten det er en avkjøring, kryss eller rundkjøring. Talelyden er god, og settet fungerer utmerket som håndfri til mobilen.
Men grensesnittet kunne vært mer selvforklarende, og fotoboksvarslingen er ikke til å stole på. Da hjelper det lite at HP Ipaq har suveren skjerm.

Bildeeksempler

annonse