Test

Godsaker for ørene

Velg hodetelefoner først

Det er viktig å gå riktig frem ved valg av forsterker. Det man bør gjøre aller først er å finne et par hodetelefoner med en lydsignatur man liker. Ingen endring i DAC eller forsterker vil gi like store forskjeller i lyd som det ulike hodetelefonene gjør.

HD 600

Med tanke på at hodetelefoner kan variere fra lavimpedante Denon på 25 ohm til høyimpedante Sennheiser HD 600 på 300 ohm og enkelte studiomodeller på 600 ohm, sier det seg selv at man må være ekstra oppmerksom ved kjøp av forsterker. Hodetelefoner med lav impedans kan trekke en del mW, men krever kun små utslag i volt. Med høyimpedante hodetelefoner skjer det motsatte. Grunnet den høye motstanden trekker de lite mW, men krever desto mer volt.

Et par praktiske konsekvenser av dette er at mye bærbart utstyr ikke vil være i nærheten av å kunne kontrollere HD 600 grunnet deres ekstremt begrensede voltressurser. Det er langt enklere å levere nok kraft til å drive for eksempel Denon eller Grado, som er lite voltkrevende hodetelefoner. I tillegg til dette vil også følsomheten til hodetelefonene spille inn på hvor lettdrevne de er.

Velg forsterkertype ut ifra bruksområde

Ønsker du mer kraft fra MP3-spilleren, slik at du kan bruke den sammen med store hodetelefoner når du er på farten, eller er målet kvalitetslyd på kontoret? Vi har prøvd ut den bærbare Corda 3Move, vesle Nuforce uDAC, den solide stasjonære Corda Swing og Argons no-nonsense HA1.