TestApps for navigasjon i skog og mark

Den beste GPS-appen for tur, jakt og sportsfiske

Enten du har en iPhone eller en Android-mobil kan den være suveren som turkamerat og veiviser.

Kartene

Vi har sammenlignet applikasjonenes kart med "gammeldagse" turkart. (Foto: Einar Eriksen)

Hvordan selve programmet oppfører seg når det kommer til brukervennlighet og funksjonalitet er viktig. Men enda viktigere er det med gode kart når du er på tur.

Av vanlige papirbaserte turkart kjenner mange til Den Norske Turistforeningens og Cappelen Damms turkart og fjellkart. Kartdataen kommer fra Statens Kartverk mens Den Norske Turistforeningen bidrar med informasjon om hytter og stier. Det er også vanlig at det legges til eksempelvis eiendomsgrenser i et eiendomskart eller preparerte skiløyper i vinterkartene.

De GPS-applikasjonene vi har testet er basert på tre forskjellige kartløsninger.

De tre kartløsningene har vi testet ved å ta for oss to områder i Oslomarka som vi kjenner godt til, ett område i Valdresflye der vi campet i telt i fem dager mens vi testet GPS-applikasjonene, ett område i Brattefjell-Vindeggen der vi var på villreinjakt med noen av løsningene og et par områder i Nord-Troms undertegnede har kjennskap til.

Vi har altså valgt ut seks forskjellige områder som vi sammenligner direkte i denne testen. Sammenligningen har skjedd både mens vi har vært på tur så vel som hjemme ved hjelp av internettbaserte karttjenester fra de tre kartleverandørene.

Norgeskart fra Statens Kartverk

Slik ser Heimdalen i Valdresflye ut på Norgeskart fra Statens Kartverk.

Norgeskart er Statens Kartverks egen karttjeneste. Her ser man veldig fort at kartet er veldig forseggjort. Kotene er markert hver tjuende meter. Vi gikk i flere av de små kotevariasjonene i nærheten av Øvre Heimdalsvann i Valdresflye, og noterte oss at imponerende små høydeforskjeller er markert inn svært korrekt i kartene.

Her finner du også flere navn på små fjellrygger, tjern og andre småting som ikke er med i de andre kartløsningene. Norgeskart er det kartet i testen med aller flest navn. Siden turkartene fra Den Norske Turistforeningen og Cappelen Damm er basert på Statens Kartverks kartdata, finner du også de samme navnene i papirkartene.

Alle de turstiene vi kjenner til, som ikke bare er dyretråkk, er markert inn i kartet. Dermed er det enklere å spare energi ved å gå etter turstier i stedet for å krangle med kratt og bekker med mye vann. Også forskjellige naturtyper er lettere å skille i statkartene. Fjell- og kulturlandskap er fargeløst, og jo grønnere kartet blir desto mer skog må du bevege deg gjennom.

Bildet ovenfor eksemplifiserer dette godt. Her ser vi at til tross for at vi er langt over havet, så kommer vi til å finne fjellbjørk nok til å lage bål. Slik informasjon kan være veldig nyttig å lese ut av kartet.

Selv om det er mye å peke på, er det i all hovedsak tegn- og fargevalgene som skiller seg mest positivt fra Google Maps' terrengløsning. Med et overblikk i disse kartene er det svært enkelt å skille fjell, daler og myrer fra hverandre for å få et godt overblikk over terrenget rundt deg.

Norgeskart mangler mye detaljer i Oslo Kommune.

Dessverre er statkartene langt mindre detaljerte i Oslo Kommune enn i resten av landet. I Oslo er det bare fullt med detaljer ned til der at en centimeter på skjermen tilsvarer omtrent 500 meter i virkeligheten. Zoomer du mer forsvinner alle detaljer utenom vannene, større grusveier og kommune. Skal du se et mer detaljert kart, må du gå til Oslo Kommune Friluftsetatens kart på nett.

Norgeskart er det desidert beste kartet utenfor Oslos kommunegrenser, men dessverre relativt dårlig innenfor grensene.

Statens Kartverk krever av utviklerne at kartene lagres i maksimalt to uker før applikasjonen skal kreve at kartene lastes ned på nytt. Det er også en begrensning for hvor store mengder kart du kan laste ned over visse perioder. Dersom en applikasjonsutvikler vil tjene penger på applikasjonen sin, må han/hun søke til Statens Kartverk om å få bruke deres kartdata kommersielt.

Her kan du se Statens Kartverks turkart på nett.

Google Maps

Heimdalen i Valdresflye.

Google har sin egen terrengkartløsning i Google Maps for Android. Her finner du høydekoter hver tjuende meter, selv om det er veldig omtrentlig tegnet opp. Strekene er veldig jevnt opptegnet i forhold til det vi opplever i virkeligheten. Det er få detaljer i kartet, men hver eneste elv og bekk som må krysses er markert inn på kartet.

Ellers foreligger navnene på de aller fleste elver, fjelltopper og fjellrygger, men i forhold til det Statens Kartverk stiller med blir det likevel labert.

Google Maps gjør det greit også i Nordmarka, men vi savner stiene.

Googles kart mangler dessuten turstiene, og du finner kun de private bilvennlige grusveiene som går på kryss og tvers som motorveier gjennom Oslomarka. Vi synes også det er vanskelig å skille mellom forskjellige naturtyper som skog, myr og fjell- eller kulturlandskap, slik at du vanskelig kan finne ut om du kommer til å finne fjellbjørk til å lage bål når du er rundt tusen meter over havet i Jotunheimen.

Selv om det er lav detaljoppløsning i kartet, synes vi Google Maps fungerer greit til å vise nøyaktig hvor vi befinner oss. Det er et godt alternativ til å peke kompasset på fjelltopper i området for å tegne streker på et nordvendt kart. Når du har funnet posisjonen din, kan du alternativt ta opp kartet fra sekken og planlegge turen videre.

Dette er altså ingen fullgod kartløsning med for få detaljer og mangel på stimarkering, men et kjekt verktøy å ha i sekken dersom usikkerheten melder seg.

Sjekk ut Googles Maps' terrengkart her.

Open Street Map

Her er det ikke lett å se at det er verken Heimdalen eller Øvre og Nedre Heimdalsvatn, men det skal faktisk være det.

Organiseringen bak Open Street Map er like genial som Wikipedia. Dette er en åpen tjeneste der alle og enhver kan registrere seg for å endre på kartet, og kartet er gratis å ta i bruk for hvem som helst som vil utvikle en GPS-applikasjon. Problemet er at løsningen krever at veldig mange frivillige må delta for å få utredet et detaljert og godt kart.

Vi testet kartløsningene i Valdresflye under en ukes telttur, og Open Street Map viste seg her å være totalt ubrukelig. Her er det ingen frivillige som har tegnet inn noe som helst, og dermed fant vi ikke engang de store og kjente vannene Øvre og Nedre Heimdalsvatn.

Rundt Elvannet er heldigvis Open Street Map langt bedre enn i store deler av landet, men skikkelig topografi er det ikke her heller.

Når fiskestanga derimot skal til pers i Nordmarka, kan Open Street Map være til hjelp. Her er stier markert inn i kartet, i tillegg til kraftlinjer, vann, myrer, nasjonalparker og fjelltopper. Topografi som høydekoter med høydemål er imidlertid helt fraværende. Øyer ute i vannene er ikke markert, og vannene er svært unøyaktig tegnet opp i forhold til det Google og Statens Kartverk har fått til. Det hjelper ikke at svært få vann, fjelltopper, hytteområder og annet er markert med navn.

Vi liker Wikipedia-prinsippet, og kan konstatere at vi synes tanken er god, men akkurat nå er definitivt ikke dette kartløsningen vi ville brukt under en ekspedisjon. Et greit men ufullstendig verktøy i Oslomarka og andre populære utfartssteder, men ubrukelig de fleste andre steder i Norge.

Her kan du både se og redigere Open Street Map.

Andre kart?

De applikasjonene vi testet kunne også tilby andre kartløsninger som CloudMade og Mapquest, men disse kartene er for ufullstendige som topografiske kart i Norge til at vi har tatt de med i vurderingen.

Les også
Med denne kart-appen finner du frem på fjellet
Les også
Mobilen kan få deg opp av sofaen
Les også
ACCESS NetFront for Android: Styr unna denne nettleseren
Les også
Xbox Companion: Styr Xbox-en med Windows Phone
Les også
Opera Mini for Android: Surf raskere og billigere
Les også
XBMC Remote for Android: Latsabbenes våte drøm
Les også
Bør du bli superbruker i Android?
Les også
Slik gjør du Android-mobilen til din egen
Les også
Vi tester synge-apps på iPhone: Vi tester I Am T-Pain, LaDiDa og Songify
Les også
12 kameraapper for Android: 12 kameraapper for Android
Les også
Apps til bilnavigasjon: GPS-mobilen er din beste kartleser
Les også
Slik kommer du i gang med Android
Les også
Navionics Marine: Europe HD
annonse