Tek.no

Test Canon EOS 100D

Knøttliten og knallgod

100D er noe av det mest vellykkede fra Canon på flere år.

Shutterstock/Photosani, Canon
6 Sept 2013 06:02

Bildekvalitet

Canon har utstyrt dagens testmodell med eksakt samme bildebrikke som man finner i 650D og EOS-M, så vi kommer derfor ikke til å kjøre en full test av bildekvaliteten til 100D. Ønsker du en mer utfyllende beskrivelse av bildekvaliteten anbefaler vi derfor at du sjekker ut disse to testene:

Canon EOS 650D

Canon EOS M

Akershus festning. 12 mm ekvalent 35 mm format, 1/320s, f8 og ISO 100. Foto: Paal Mork-Knutsen, Akam.no

Detaljgjengivelse

Canon har valgt å bruke 650Ds bildebrikke i dagens testmodell. Dette fremstår som et fornuftig valg, både med tanke på bildebrikkens oppløsning og i forhold til det å bygge en helt ny bildebrikke til en ny modell.

Denne bildebrikken har Canon brukt en rekke ganger, med svært godt resultat. Det er i bunn og grunn samme bildebrikke fra Canon 550D og frem til dagens toppmodeller, så her vet Canon hva de gjør.

Som man kan se av bildet under, har 100D en relativt god oppløsning. Man kan se at det er litt forskjell fra RAW-filen til JPEG-filen, hvor sistnevnte har litt kaldere fargegjengivelse og den kromatiske abberasjonen fra RAW-filen er borte. Det er vanlig at kameraprodusenter øker skarpheten i JPEG-versjonene, men det ser ikke ut som om denne justeringen er særlig stor på denne modellen.

100D @ ISO 100 (Muspilen ikke over bildet: JPG - Muspilen over bildet: RAW )

650D @ ISO 100 (Muspilen ikke over bildet: JPG - Muspilen over bildet: RAW )

På bildene over kan man sammenligne 100D med 650D. Utsnittet er litt forskjellig, og bildene er tatt i to forskjellige testrom. Det er imidlertid klart at 100D og 650D leverer mer eller mindre identiske resultater. Man ser at JPEG-bildene har litt klarere farger og økt kontrast, noe som i gjengjeld går noe utover detaljgjengivelsen. Det er et meget godt resultat, og vi synes at Canon har gjort en god jobb med denne bildebrikken. På lave ISO-verdier klarer 100D seg veldig bra.

Bildestøy

Sammenligning bildestøy

100D @ ISO 3200 (Muspilen ikke over bildet: 650D - Muspilen over bildet: 100D)

100D @ ISO 6400 (Muspilen ikke over bildet: 650D - Muspilen over bildet: 100D)

100D @ ISO 12800 (Muspilen ikke over bildet: 650D - Muspilen over bildet: 100D)

Mens 650D klarte seg bedre enn EOS M på høyere ISO-verdier, vil vi si at resultatene mellom 100D og 650D er mer eller mindre identiske. Vi velger derfor å referere til konklusjonen på denne delen av testen med hva vi skrev da vi testet 650D:

Canon 650D klarer seg fint opp til ISO 800, men fra ISO 1600 begynner støyen å bli synlig. På ISO 3200 er den mer merkbar, og på ISO 6400 og 12 800 er det ikke pent. Den klarer seg imidlertid langt bedre enn de fleste av konkurrentene, og slår både 60D og Sony A77 på disse verdiene. 650D er jevngod med Nikon D7000, noe som slett ikke er verst da D7000 er et vesentlig dyrere kamera.

Samsung NX200 imponerte oss da vi testet det tidligere i år, og det klarer seg også godt mot 650D. Også her er det vanskelig å skille modellene på samtlige ISO-verdier. Canon EOS 650D leverer et godt resultat på bildestøytesten, og klarer seg godt sammenlignet med de beste av konkurrentene. Den er også merkbart bedre enn 60D på samtlige av ISO-verdiene, og forskjellene kommer spesielt frem på ISO-verdier fra 1600 og oppover.

Hvitbalanse

Den automatiske hvitbalansen til dagens testmodell er ganske god. Kameraet overeksponerer litt, omtrent rundt 2/3 trinn fra ISO 100 og oppover ISO-skalaen. Det blir litt bedre rundt ISO 3200, hvor kameraet overeksponerer med rundt et halvt blendertrinn. Fargene er litt kalde, men resultatet er ikke så verst på de laveste ISO-verdiene.

Fra ISO 3200 og oppover blir resultatet dårligere, men det blir ikke ille før kameraet når høyeste ISO-verdi. Alt i alt synes vi dette er et godkjent resultat, og det er ikke lett å se den lille korrigeringen på vanlige bilder.

Man kan dermed trygt stole på kameraets autofunksjon når det kommer til hvitbalanse, og man trenger ikke å justere mye om man fotograferer i RAW. Alt i alt et godt resultat.

Hvitbalansen til 100D er ganske bra. 1/250s f8 og ISO 100. JPEG-bilde rett fra kamera. Foto: Paal Mork-Knutsen, Akam.no

Fargegjengivelse

Nedenfor kan du se nærmere på fargegjengivelsen til testkameraet i forhold til det perfekte. Firkantene representerer her korrekt farge, plassert i AdobeRGB-fargerommet, og sirklene er fargen slik kameraet har avfotografert samme farge.

Linjene øverst til høyre og nederst til venstre angir fargerommets grenser, og linjene mellom kvadratene og sirklene angir avviket. Jo lengre en linje er, desto større er avviket på den fargen fra idealet.

Fargegjengivelse ved ISO 100 RAW.

En av tingene som 650D var veldig bra på, var gjengivelse av farger. Her forventer vi at også 100D gjør det like bra, men testen vår avslører at dagens testmodell sliter litt mer å gjengi enkelte av fargene samt gråtoner like godt som sin aldrende storebror. Det er ikke et dårlig resultat, men vi hadde håpet å få et enda bedre resultat da 650D leverte nettopp dette.

Enkelte farger klarer 100D å gjengi svært bra. Spesielt hudtoner blir gjengitt på en meget god måte, og denne fargegjengivelsen holder seg jevn opp gjennom samtlige ISO-verdier. Blå-, grønn- og gultoner er vanskeligere for kameraet, og her bommer kameraet ganske mye. Det viser imidlertid at kameraet er i stand til å gjengi et veldig stort fargespekter, da disse fargene strekker seg helt til ytterkanten av fargespekteret.

1/100s f/5.6 ISO100 30mm. Foto: Paal Mork-Knutsen, Akam.no

De aller fleste kameramodeller vi tester holder seg relativt stabilt i fargegjengivelse gjennom de aller fleste verdiene. 100D sliter litt mer med dette, og enkelte av gjengivelsene flytter seg litt rundt idealfargen gjennom samtlige ISO-verdier.

Det er først ved ISO 3200 at fargene begynner å skli litt ut, spesielt ved gjengivelse av gråtoner. gjengivelsen av hudtonene og fargene rundt cyan treffer svært godt på samtlige verdier, også helt opp til ISO 25600. Vi synes kameraet klarer å gjengi farger ganske bra, og selv om enkelte farger bommer en del er dette et helt godkjent resultat.

Dynamikkomfang

Dynamikkomfang vil si hvor stor forskjell mellom hvitt og svart et kamera er i stand til å gjengi, eller sagt på en annen måte, hvor mange ulike gråtoner det har plass til mellom de to motpolene. Dette måles ved å avfotografere plansjer som den nedenfor. Eksempelplansjen nedenfor gjennomlyses av en dagslyslampe og avfotograferes, og kan brukes til målinger opp til 13 2/3 EV forskjell mellom hvitt og svart.

Stouffer 4110 testplansje for dynamikkomfang

Dynamikkomfanget er vanligvis lavere ved høy ISO, fordi det der er vanskeligere å se forskjell på signal og støy, og detaljgjengivelse går da spesielt tapt i skyggeområdene.

1/200s f/10 ISO100 8 mm . Foto: Paal Mork-Knutsen, Akam.no

Da vi testet gjengivelsen av høylys og skygger med Canon 650D, var vi litt overrasket over resultatene på de laveste ISO-verdiene, som var relativt lave i forhold til konkurrentene i dette segmentet.

Det fremstår som forbedret på dagens testmodell, og 100D klarer seg litt bedre både på lav og høy toleranse for bildestøy. Resultatene plasserer kameraet midt på treet, og sammenligner man resultatene med de vi fikk fra Samsung NX300 er resultatet nærmest identisk på samtlige ISO-verdier.

Alt i alt klarer 100D å gjengi skygger og høylys ganske godt, selv om det er et stykke opp til resultatene vi fikk fra Pentaxs toppmodell Pentax K-5II.

Konklusjon: Bildekvalitet

Bildekvaliteten til Canon 100D er ganske bra, på de aller fleste områder. Dette var også nokså forventet, da denne bildebrikken har blitt testet en rekke ganger tidligere, med et godt resultat.

Det er imidlertid enkelte ting som kan forbedres. Vi synes kanskje at fargegjengivelsen kunne ha vært hakket bedre, og vi hadde nok forventet et litt jevnere resultat opp gjennom ISO-spekteret. Kameraet er i stand til å gjengi høylys og skygger litt bedre enn 650D, noe vi synes er svært positivt.

Canon 100D har en jevnt over god bildekvalitet. Bildet er konvert til gråtoner i kameraet. 1/400s f/5.6 ISO100 @ 30mm. Foto: Paal Mork-Knutsen, Akam.no

Når vi skal oppsummere bildekvaliteten til 100D sitter vi igjen med et inntrykk av at kameraet er godt på det meste, uten at det fremstår som klasseledende på noen områder.

Kort fortalt vil du få et kamera som leverer svært god bildekvalitet om du kjøper dette kameraet, uten at du trenger å justere ting fra RAW.

Bli med til siste side, hvor vi oppsummerer testen »

Les også