Tek.no

Test Samsung NX300

Samsung i siget

Det meste er bra med NX300.

Paal Mork-Knutsen, Akam.no
Paal Harald Mork-Knutsen
7 Aug 2013 09:23

Bildekvalitet

Det viktigste ved et kamera er naturlig nok hvordan bildene blir. Selvsagt er det andre faktorer ved utstyret som påvirker det - er det et kamera du faktisk har med deg, ligger det støtt i hånden, forstår du bruken av det, og så videre - men gitt at du tar de beste bildene du klarer, er det kameraets bildekvalitet som er det avgjørende.

Lenge etter at kameraet er pensjonert, mistet over bord eller knust i sinne, skal du fremdeles ha og verdsette bildene som en gang kom ut av det.

Damstredet. 27 mm ekvalent 35 mm format, 1/200s, f/5.6 og ISO 100. Bildet er konvertert til gråtoner i kameraet. Foto: Paal Mork-Knutsen, Akam.no

Detaljgjengivelse

Samsung har utstyrt NX300 med en oppløsning på 20,3 megapiklser, noe som vi mener er akkurat rundt hva som er hensiktsmessig å ha av oppløsning på en APS-C bildebrikke. Dette er det samme som NX200 har, og det er positivt at Samsung har valgt å holde seg til dette antallet av megapiksler.

Vi synes at NX300 har en relativt god detaljgjengivelse på lave ISO-verdier, og det er ikke så stor forskjell på RAW- og JPEG-versjonene, som man kan se på bildet under. RAW gir litt bedre detaljgjengivelse enn JPEG, noe som kan skyldes økt kontrast og oppskarping på bildene når man fotograferer i JPEG. Det er også en liten fargeforskjell i bildene, som man kan se har RAW-versjonen et lite stikk av lilla i linjene. Alt i alt synes vi dette er et godkjent resultat.

100 ISO

Utsnitt av hovedkort, f5,6 @ ISO 100 (RAW) Samsung NX300.

Som bildet over viser, klarer NX300 å gjengi detaljer på en god måte. Fargegjengivelsen fremstår som relativt god i RAW-format, og vi synes at kameraet klarer å gjengi detaljene i de mørke partiene ganske tilfredsstillende.

Alt i alt synes vi kameraet leverer en bildekvalitet på tilsvarende nivå som de resultatene vi fikk da vi testet NX200. Det er akkurat hva vi hadde forventet på denne ISO-verdien, da bildebrikkens størrelse og oppløsning er mer eller mindre identisk.

Da er det mer interessant å se hvordan kameraet klarer å håndtere høyere ISO-verdier. På oppløsning og detaljgjengivelse synes vi kameraet klarer seg veldig bra, og vi synes ikke at det er noe særlig å trekke på kameraets ytelse på dette punktet.

Bildestøy

Det er ikke bare optikken som begrenser et kameras evne til å gjengi detaljer, men også bildestøyen. Bildestøy oppstår i dårlig lys fordi man for å kompensere for lite lys må forsterke signalet fra bildebrikken for å få et riktig bilde. Problemet er bare at når man gjør det, forsterker man også feilene, også kjent som bildestøy eller bare støy.

Det finnes en del automatikk som forsøker å se forskjell på signal og støy og luke ut det siste mens man beholder det første, men til syvende og sist vil støyfjerning alltid i større eller mindre grad gå ut over detaljene. Det er dessverre ikke til å unngå, og jo mindre pikslene er, jo større blir problemet.

Mange piksler på en liten bildebrikke, som for eksempel er vanlig i mobiltelefoner, er med andre ord ikke noe som vil gi god bildekvalitet i dårlig lys. Få piksler på en stor bildebrikke, vil derimot gi bedre bilder i dårlig lys.

Samtidig spiller selve teknologien til en viss grad inn, og en nyere brikke vil ofte kunne gi bedre bildekvalitet enn en eldre, selv om den nye er mindre eller har flere piksler, eller begge deler. Det eneste som til syvende og sist kan fortelle noe om hva som er best, er sammenlignbare målinger og tester.

400 ISO

Utsnitt av hovedkort, f5,6 @ ISO 400 (RAW) Samsung NX300.

800 ISO

Utsnitt av hovedkort, f5,6 @ ISO 800 (RAW) Samsung NX300.

1600 ISO

Utsnitt av hovedkort, f5,6 @ ISO 1600 (RAW) Samsung NX300.

3200 ISO

Utsnitt av hovedkort, f5,6 @ ISO 3200 (RAW) Samsung NX300.

6400 ISO

Utsnitt av hovedkort, f5,6 @ ISO 6400 (RAW) Samsung NX300.

12800 ISO

Utsnitt av hovedkort, f5,6 @ ISO 12800 (RAW) Samsung NX300.

25600 ISO

Utsnitt av hovedkort, f5,6 @ ISO 25600 (RAW) Samsung NX300.

Man kan se litt støy ganske tidlig på NX300. Den er så vidt synlig på ISO 400 og 800, og fra 1600 og oppover kan man se den ganke tydelig. Vi synes imidlertid at den holdes ganske godt i sjakk på ISO 1600 og 3200, men fra 6400 og opp til høyeste ISO-verdi på 25600 er resultatene ganske dårlige.

Spesielt sistnevnte er lite pen, og her flyter detaljer, støy og farger ut i en skikkelig smørje. Hva man egentlig skal med den siste verdier er for oss litt vanskelig å forstå, for den er såpass dårlig at bilder tatt på denne verdien vil være rett og slett fryktelig stygge å se på.

Vi anbefaler å ikke gå over ISO 1600 på dette kameraet om man stiller høye krav til bildekvaliteten.

Hvitbalanse

Om hvitbalanse
Hvitbalanse er mindre viktig for kameraer som kan gi RAW-filer og ikke bare JPG, siden den da kan både fin- og grovjusteres i etterkant uten at det går ut over bildekvaliteten, men det er selvsagt best dersom kameraet i utgangspunktet har en god hvitbalanse, noe de aller fleste har. Problemer melder seg som oftest kun i svært vekslende lysforhold, eller når det er flere lyskilder med forskjellig farge som lyser opp motivet.

Vurdering av hvitbalanse
Samsung NX300 sliter litt med å riktig autohvitbalanse. Kameraet overeksponerer også en del, fra rundt 2/3 trinn og nesten opp til et full trinn opp gjennom de forskjellige ISO-verdiene. I vår hvitbalansetest eksponerer kameraet litt kaldere enn hva som er optimalt, og dette avviket øker når man når høyere ISO-verdier.

Kameraet klarer seg best både i forhold til eksponering og gjengivelse på de laveste verdiene, og man bør nok kanskje justere litt på hvitbalansen om man skal fotografere med ISO 1600 og oppover.

Fotograferer man i RAW-format kan man justere hvitbalanse i postproduksjon uten kvalitetstap, noe som ikke er mulig i JPEG-format. Når det er sagt er det ikke katastrofalt dårlige resultater vi får, men vi hadde nok forventet et litt bedre resultat akkurat her.

Ulriken i Bergen, 18 mm, lukkertid 1/160s, f10 og ISO 100. Foto: Paal Mork-Knutsen, Akam.no

Fargegjengivelse

De fleste kameraer i dag takler sRGB uten større problemer. De fleste takler også det større AdobeRGB-fargerommet, men det innebærer i det minste en noe større utfordring enn sRGB, så vi måler derfor fargegjengivelse fra RAW-filer konvertert til TIF-filer med Adobe Camera RAW, med standardinnstillinger. I dette tilfellet ble Adobe Camera RAW 7.3 brukt.

Nedenfor kan du se nærmere på fargegjengivelsen til testkameraet i forhold til det perfekte. Firkantene representerer her korrekt farge, plassert i AdobeRGB-fargerommet, og sirklene er fargen slik kameraet har avfotografert samme farge. Linjene øverst til høyre og nederst til venstre angir fargerommets grenser, og linjene mellom kvadratene og sirklene angir avviket. Jo lengre en linje er, desto større er avviket på den fargen fra idealet.

Fargegjengivelse ved ISO 100 RAW.

Om kameraet har litt problemer med å gjengi korrekt hvitbalanse er det helt klart at det klarer å håndtere farger på en svært god måte. Som man kan se av plansjen under klarer NX300 å gjengi fargene tett opp til idealfargen.

Kameraet sliter litt med gjengivelsen av grønn, gult og oransje, men som man kan se av bildet over strekker den gjengitte fargen seg mot enden av fargeskalaen, noe som viser at kameraet er i stand til å gjengi et bredt spekter av farger.

33 mm (ekvalent 50 mm i 35 mm), 1/100s, f5,6 og ISO 200. Foto: Paal Mork-Knutsen, Akam.no

Fargegjengivelsen holder seg ganske stabil opp gjennom ISO-verdiene, men fra ISO 3200 sklir fargene litt mer ut. Fargene spriker litt mer for hver ISO-verdi og det dårligste resultatet er ikke overraskende ISO 256000.

Det er spesielt gråtonene samt enkelte farger som spriker, mens andre farger som hudtoner og blånyanser, samt lilla holder seg veldig bra. Kort oppsummert er det tydelig at Samsung har gjort en meget bra jobb med fargegjengivelsen til dette kameraet. Her er det lite å trekke for.

Dynamikkomfang

Dynamikkomfang vil si hvor stor forskjell mellom hvitt og svart et kamera er i stand til å gjengi, eller sagt på en annen måte, hvor mange ulike gråtoner det har plass til mellom de to motpolene. Dette måles ved å avfotografere plansjer som den nedenfor. Eksempelplansjen nedenfor gjennomlyses av en dagslyslampe og avfotograferes, og kan brukes til målinger opp til 13 2/3 EV forskjell mellom hvitt og svart.

Stouffer 4110 testplansje for dynamikkomfang

Dynamikkomfanget er vanligvis lavere ved høy ISO, fordi det der er vanskeligere å se forskjell på signal og støy, og detaljgjengivelse går da spesielt tapt i skyggeområdene.

Tidligere målte vi dynamikkomfanget ved to forskjellige grader av støytoleranse, men dette var unødvendig kompliserende og arbeidskrevende. Vi måler i stedet nå på kun en verdi, midt mellom de to vi brukte før.

Dette gir en verdi for dynamikkomfang som skal være mer i tråd med hvordan andre sider måler slikt, og vil forhåpentligvis fremdeles gi et godt sammenligningsgrunnlag for oss, mellom de ulike kameraene.

En av de tingene som NX200 scoret ganske dårlig på, var gjengivelse av høylys og skygger. Da er det gledelig at NX300 klarer seg langt bedre på akkurat dette punktet.

Sistnevnte klarer å gjengi detaljer i høylys og skygger på en ganske god måte, selv om resultatet ikke er helt i topp sammenlignet med andre modeller med en tilsvarende bildebrikke. Kameraet klarer seg best på høy toleranse for bildestøy, hvor NX300 får en midt på treet score.

Best gjør kameraet det mellom ISO 100 og 800, før det går i nedoverbakke på skalaen ned mot ISO 256000. På lavtoleranse for bildestøy er resultatet litt dårligere i forhold til tilsvarende konkurrenter, men fortsatt vesentlig bedre enn resultatene vi fikk fra NX200.

Resultatet fra denne delen av testen er helt greit, hverken mer eller mindre. Det er positivt at kameraet scorer såpass mye høyere enn hva NX200 gjør, og det beviser at Samsung har jobbet for å forbedre dette punktet. Det er imidlertid et lite stykke opp til de beste kameraene i klassen.

Konklusjon: Bildekvalitet

Bildekvaliteten til NX300 er jevnt over ganske god. Detaljgjengivelsen er tilfredsstillende, og kameraets håndtering av støy på lave ISO-verdier er godkjent. Dessverre blir støyen ganske synlig allerede på ISO 400 til 800, noe vi mener er litt for tidlig. Dette blir bekreftet av vår tekniske støytest, hvor kameraet får litt for høye støyverdier allerede ved disse ISO-nivåene.

18mm, lukkertid 1/3200s, f4 og ISO 100.

Kameraets hvitbalanse er heller ikke helt på topp, selv om den ikke bommer veldig mye på lavere ISO-verdier. Den gjør bildene en smule kalde, og vi anbefaler at man justerer hvitbalansen om dette punktet er veldig viktig for deg.

Fargegjengivelsen er imidlertid veldig god, og på dette punktet er det svært lite å trekke.

Gjengivelsen av høylys og skygger er godtkjent, og en kraftig forbedring fra den forrige Samsung-modellen som undertegnede testet. Dette er en positiv utvikling fra kameraprodusenten, selv om det fortsatt er et lite stykke opp til de beste kameraene i denne klassen.

Bli med til siste side, hvor vi oppsummerer testen »

Les også