Tek.no

Test

Test av Neat Image

Knut Skarsfjord
7 Feb 2002 14:07

Noe av det beste med digitalkamera er å kunne ta bilder i alle situasjoner og under alle forhold, uten å tenke på utgiftene til film. Dette har for min del resultert i masse bilder tatt i dårlig belysning - bilder som jeg ikke ville spandert film på. Når vi betrakter et bilde tatt i dårlig belysning, ser vi masse piksler i bildet med farger som ikke hører hjemme der, og som skjemmer bildet. Neat Image er et digitalt billedfilter. Programmets hovedfunksjon er å fjerne digital støy fra bilder tatt med høy ISO-verdi i dårlig belysning.

Støyfjerningsfunksjonene

Som vi vet er billedbrikken (CCD'en) i et digitalkamera bygd opp av lysfølsomme punkter arrangert i en matrise av røde, grønne og blå punkter, dvs punktene er like, de kan i utgangspunktet ikke skille fargene fra hverandre, men de har et filter foran med de tre grunnfargene. Dette danner grunnlaget for at vi kan se farger.

Noise Profile Equalizer, eller "støyprofil forbedrer" er et av filtrene som gir muligheten til å individuelt tilpasse støyfiltrering i Rød, Grønn og Blå fargekanal. Programmet har egen visning for de ulike fargekanalene. I tillegg har programmet et filter for å endre terskelnivået for støyfjerning i høy-, middel- og lavfrekvens-området i bildet. Høyfrekvensområdet forstås som små punkter i bildet og lavfrekvens som større punkter.

Neat Image kan jobbe sammen med flere typer bildeproduserende utstyr som skannere, digitalkamera osv. Programmet kan tilpasse og utstyre hver enhet med en støyprofil som det henter via målinger på bilder fra enhetene.

En .dnp-fil (digital noise profile) blir generert som inneholder karakteristikker for det enkelte utstyret, og huskes til neste gang programmet brukes. På denne måten slipper man å foreta en tidkrevende analyse hver gang man skal fjerne støy fra et digitalbilde tatt med et utstyr som det tidligere er laget en støyprofil av.

I tillegg til støyfjerningsfunksjonen, har programmet mulighet for å øke skarpheten i et bilde.

Støy må være jevn over hele bildet, dvs. støy som framkommer konsentrert i enkelte partier av bildet, eller i form av kraftige fragmenter, vil ikke kunne filtreres.
ABSoft sier imidlertid at de har "hot pixel" fjerning i planene for neste utgave av Neat Image.

En annen viktig kilde til støy kan være JPEG-kompresjon. JPEG-støy er omtrent jevn når man bruker lav kompresjon, og vil ikke by på noen problemer mht støyfjerning. Hvis kompresjonen er høy, eller at det
framkommer uregelmessigheter i bildet i form av pixelering eller artefacts, så vil dette begrense støyfiltreringen.

Hvordan fungerer programmet?

Etter å ha åpnet et bilde vil programmet foreta en støyanalyse av bildet. Dette er noe programmet ikke kan gjøre selv, fordi kompleksiteten i et bilde vil virke forstyrrende på denne prosessen.

Vi må lage en firkant inne i bildet med musa, på et område med minimum 100*100 pixler, og dette på et område som er ensartet og uten detaljer eller mønster, f.eks. en vegg. Deretter trykker vi på en knapp for å analysere området som vi markerte. Når beregningen er utført trykker vi på knappen "Apply filter". Dette tar tid, spesielt for store bilder.

Felter som er egnet til den manuelle seleksjon av felter før støyberegningen tar til.
(røde felt=uegnet, grønne felt=egnet)

Eksempler

Her kan vi se eksempler på hva programmet er godt for:

Etter:

Konklusjon

Programmet stiller krav til bruker med sine mange filtreringsmuligheter. Selv uten bruk av alle disse mulighetene, får man gode resultater. Neat Image har en meget bra hjelpefil. Neat Image finnes i to utgaver, en demo-utgave og en home-utgave. Demo-utgaven er en freeware versjon med noe begrenset funksjonalitet, og en home-versjon en retailutgave med full funksjonalitet.

Les også
Andre versjon av Noise Ninja
Les også
Neat Image plugin til Photoshop og PSP
annonse

Les også