Tek.no

Test

Hauk del 2

7 Nov 2003 00:00

Innledning

Som vi så i del 1 av dette prosjektet er det mye man kan programmere en parallellport til å gjøre. Likevel er det til liten nytte om det ikke er noe som tar imot informasjonen på den andre siden, og gjør noe fornuftig med den. De neste sidene gir deg oppskriften på litt forskjellige løsninger på dette, avhengig av hva du trenger.

Først noen advarsler:

1. Undertegnede og overklokking.no tar ikke ansvar for skade eller noen form for ulempe dette utstyret og software kan påføre helse og utstyr. Alt uføres på egen risiko.

2. For å lage og bruke dette utstyret kreves det et minimum av kunnskaper. Etsing av printkort innebærer bruk av farlige kjemikalier. Lodding medfører bruk av loddebolt som kan gi store brannskader. Tilkobling av kretsen kan ødelegge datamaskinen helt eller delvis, hvis det ikke er korrekt utført.

3. Hvis du er i tvil om hvordan ting skal utføres, spør andre om råd, eller få andre til å utføre tingene for deg.

4. Testing av utstyr bør skje med en gammel datamaskin som man ikke er redd for å ødelegge.

5. Man har ikke lov å forandre, utbygge eller sette opp fast, elektrisk utstyr som opererer med spenninger over 50 volt, med mindre man har kompetanse til det (autorisert elektriker). Selvlaget utstyr som opererer med spenninger over 50 volt, skal godkjennes av NEMKO før bruk.

Ok, nå som det er sagt går vi videre til selve kretsen :-)