Tek.no

Service

Slik tester vi skjermkort

Håvard Røste
18 Okt 2002 10:21

Testsystem

Testprogrammer

  • 3DMark2005 hotfix 110 (Direct 3D)
  • Rightmark Video Analyzer v.0.4 (Direct 3D)
  • UT2004 v.1.0 (DirectX)
  • Far Cry v.1.1 (DirectX)
  • Doom III v.1.1 (OpenGL)

En helt ren installasjon med Windows XP med servicepack 2 benyttes. Vi benytter oss av programmet Benchemall for å kjøre testprogrammene ovenfor.

Vi benytter til enhver tid den nyeste BIOS-en og de nyeste offisielle skjermkortdriverne som er å oppdrive.

3DMark05 kjører i standard oppløsning, 1024x768. Her tester vi de tre spilltestene (som gir total poengsum) samt fillrate ved singel- og multitexturing og pixel shader.

Rightmark Video Analyzer kjøres også kun i 1024x768, men vi tar i tillegg med 2xAA/2xAF og 4xAA/8xAF.

De andre testprogrammene kjøres i 1024x768, 1280x1024 og 1600x1200. I tillegg tester vi AA/AF-ytelse, i 1024x768 med 2xAA og 2x AF og i 1600x1200 med 4xAA og 8xAF. AA/AF-ytelsen nevner vi sist på siden for hvert av testprogrammene.

Vi tar også en titt på bildekvaliteten. Dette vurderer vi subjektivt, og tar med totalt åtte stillbilder fra to scener i 3DMark05, henholdsvis uten AA/AF, med 2x AF, med 2x AA og med 4xAA og 8xAF. Velg scenene GT1 og GT3.

I tillegg ser vi på effektforbruket ved hjelp av et måleinstrument. Her noterer man høyeste verdier for henholdsvis:

  • Når maskinen starter opp (Windows-logoen vises)
  • Når maskinen er "idle" i Windows-desktopen (2D)
  • Når maskinen kjører den første spilltesten i 3DMark05 (3D)

Tallene legges inn i et oversiktlig Excel-regneark, hvor man så tar "screenshot" av grafene og lagrer disse som PNG-filer. Maks bredde på grafene må være 470 piksler.

Innhold i testen

Side 1: "Innledning" - Kort informasjon om produsenten og litt generelt om produktet. Gjerne litt om tidligere produkter fra samme produsent (med linker til tester), litt historie, henvisning til tidligere nyheter om produktet på Hardware.no etc. Husk å takke den som har lånt oss/sendt oss produktet.

Side 2: "Spesifikasjoner og bundle" - Prøv å unngå en eneste stor oppramsing av fakta om skjermkortet. Noen ting kan ramses opp i punktlister, mens andre ting bør flettes inn i setninger. Ikke gjør det for langt - men plukke ut det aller viktigste. Gjerne kort forklaring av nye begreper. Link til produsentens side om produktet for mer informasjon.
Angående bundle: Hva følger med i pakken? Hva slags programvare følger med? Gjerne noe om hvordan programvaren fungerer. Det er viktig å kommentere hva som "mangler" eller som gjerne kunne ha vært med. Husk å nevne ting som kabler til TV-utgang, DVI->VGA adapter etc. Kommentar til kvalitet på brukermanualen. Forsøk å holde dette avsnittet kort.

Side 3: "Testoppsett og 3DMark05" - Kort oppramsing av testsystemet vi benytter, med link til egen side over testsystem for mer detaljer.

3DMark05 -> grafer og evt. kommentarer

Side 4: Rightmark Video Analyzer -> grafer og evt. kommentarer

Side 5: UT2004 -> grafer og evt. kommentarer

Side 6: Far Cry -> grafer og evt. kommentarer

Side 7: Doom III -> grafer og evt. kommentarer

Side 8: Bildekvalitet -> Skjermbilder fra 3DMark05, vurdering av disse. Noen spesielt å påpeke med tanke på 2D-kvaliteten?

Side 9: "Overklokking, effekt, varme" - Hvordan er kjøleløsningen og overklokkingsegenskapene til kortet? Hvor høyt klarte vi å komme? Hvor mye støyer viften på kortet (subjektiv vurdering, men likevel interessant)?

Ta med en kort sammenligning mellom ytelsen i normal og overklokket tilstand, bruk f.eks. Doom III i 1600x1200 til dette.

Ta også med anslått effektforbruk til kortet, og eventuelle varmemålinger. Sammenlign med andre kort.

Side 10: "Konklusjon" - En kort oppsummering av testen. Trekk frem gode og dårlige sider ved kortet. Husk at konklusjonen aldri skal inneholde noe nytt enn det som er nevnt tidligere i testen. Alt som står i konklusjonen skal kunne refereres til i teksten. Få med en anbefalling. Hvem passer kortet for? Er det andre produkter som er bedre egnet/passer bedre? Til slutt ramser man opp pluss og minus ved kortet.

annonse

Les også