Ordbok

UPS

Uniterruptable Power Supply er en enhet som sørger for jevn og uavbrutt strøm til en datamaskin. Dersom strømmen går kobler UPS-en over til batteridrift inntil strømmen er tilbake. Dersom batteriet begynner å gå tomt før strømmen kommer tilbake kan UPS-en si fra til maskinen om at strømmen er i ferd med å ta slutt, slik at maskinen kan foreta en kontrollert avstengning. UPS-er kan også jevne ut eventuelle avvik i spenning i strømnettet, og fungere som lynvern.

Til toppen