Ordbok

ISO

"International Standard Organization", er en internasjonal standardiseringsorgan, og svært mange benytter seg av forskjellige ISO-standarder. Det finnes ISO-standarder for alt fra CD-ROM-er til industriprosesser. For mer info, se <a href="http://www.iso.org">http://www.iso.org</a>.

Til toppen