Ordbok

BDC

"Backup Domain Controller" er en backup-server i et Windows NT 4.0 nettverk. Den primære serveren er "Primary Domain Controller" (PDC). BDC-servere har backup av PDC og informasjon blir replikert mellom de. I Windows 2000 er PDC/BDC-strukturen borte.

Til toppen