Ordbok

Baud

Baud er en gammel betegnelse på overføringshastigheter. Baud betegner antall elektroniske forandringer som skjer per sekund. Må ikke forveksles med bits per sekund (bps), som betegner antall bits som overføres per sekund. Det er fullt mulig å overføre flere bits per elektroniske forandring.

Til toppen