Ordbok

NDA

NDA (Non-Disclosure Agreement) er en avtale mellom to parter om at konfidensielt materiale ikke skal offentliggjøres. F.eks. benytter hardware-bransjen ofte NDA-er for pressen, eksempelvis når et nytt skjermkort skal lanseres. På den måten sikrer produsentene seg at ingen lekker informasjon før en gitt dato og klokkeslett.

Til toppen