Ordbok

PC

PC (Personal Computer). Den første personlige datamaskinen ble produsert av IBM - som kalte modellen IBM PC. PC ble etter hvert et begrep på IBM-kompatible personlige datamskiner. Det er nå vanlig å bruke PC-begrepet på datamaskiner som benytter x86-arkitekturen - altså som inneholder prosessor fra Intel, AMD eller VIA.

Til toppen