Ordbok

Superleder

En superleder er en form for leder som har en resistans (elektrisk motstand) på 0 Ohm (Ω). Dette oppnås ved å benytte sterkt nedkjølt kvikksølv. Prinsippet ble for første gang vist frem i 1911, da nederlenderen Heike Kamerlingh Onnes kjølte kvikksølv ned til -269° C. Dagens rekord holdes aven kvikksølvholdig keram (HgBaCaCuO), som blir superleder ved en temperatur på -113° C og et trykk som tilsvarer 90000 atmosfærer.

Til toppen