Ordbok

Resistans

Resistans/elektrisk motstand er en egenskap ved elektriske ledere, som forårsaker tap av energi (varme) når man sender elektrisk strøm gjennom lederen. Resistansen måles i enheten Ohm (Ω), og er avhengig av lederens lengde (lengre - større motstand), lederens tverrsnittareal (større areal - mindre motstand), og lederens resistivitet.

Til toppen