Ordbok

Newton

Newton (N) er en enhet for måling av kraft, oppkalt etter Sir Isaac Newton. 1 Newton er den mengden kraft som brukes for å aksellerere en masse på ett kilogram én meter per kvadratsekund. Tyngdekraften på jorden er ca. 9,8 m/s2, og dermed vil kraften som trekker et legeme på ett kilogram nedover være på 9,8 N (avrundes ofte til 10 N).

Til toppen