Ordbok

Kirchhoffs 2. lov

Kirchhoffs 2. lov er en energibaringslov, og handler om spenningen i en sluttet elektrisk krets. Loven sier at summen av alle spenningene i en sluttet krets er lik null. Den potensielle energien som elektronene får tilført når de passerer energikilden (batteriet) er lik den energien de taper når de passerer motstandene.

Til toppen