Ordbok

Kirchhoffs 1. lov

Kirchhoffs 1. lov er en bevaringslov for elektrisk ladning. Loven sier at hvis vi har en elektrisk krets med forgreininger, for eksempel en parallellkobling med tre grener, vil strømmen i hovedlederen alltid være lik summen av strømmen i de tre grenene.

Til toppen