Ordbok

Ohms lov

Ohms lov, navngitt etter dens oppdager Georg Ohm, er en lov som sier noe om sammenhengen mellom strøm, spenning og resistans i en strømkrets. Loven sier at spenningen er lik resistansen ganger strømmen (spenning = resistans * strøm). Hvis en glødetråd i en lyspære har en resistans på 1100 &#937;, og spenningen er 220 V, så kan vi bruke Ohms lov til å finne ut at strømmen i glødetråden er 0,2 A. <br /><br /> Ohms lov gjelder kun for vanlige metallmotstander med konstant temperatur.

Til toppen