Ordbok

VBScript

VBScript (forkortelse for Visual Basic Script Edition) er et skriptspråk som følger med Microsoft Windows. Det benytter en dialekt av Visual Basic. VBScript benyttes i nettleseren Internet Explorer, Active Server Pages (ASP) og Windows Script Host.<br /><br /> VBScript fungerer tilsvarende JavaScript på nettsider, men krever at nettleseren Internet Explorer benyttes.

Til toppen