Ordbok

Ajax

<b>A</b>synchronous <b>J</b>avaScript <b>A</b>nd <b>X</b>ML (Ajax) er en teknikk for å lage interaktive webapplikasjoner. Tanken bak teknikken er å kunne lage nettsteder som oppdaterer innholdet uten at hele siden oppdateres.

Til toppen