Ordbok

UDP

UPD (User Datagram Protocol) er en av standardprotokollene for Internett. Ved å benytte UDP kan pakker sendes mellom maskiner tilkoblet i et nettverk. UDP gir ingen mulighet for å se etter feil i pakker, noe som også har en klar fordel. UDP er på grunn av dette langt raskere enn for eksempel TCP, spesielt når det gjelder små filer.

Til toppen