Ordbok

Baseband

Baseband er det originale signalet fra en kilde, før det har blitt modulert eller multiplexet.

Til toppen