Ordbok

BMP

BMP (BitMaP) er et bildeformat som benyttes av Microsoft Windows. Bilder lagret med filendelsen .bmp er normalt ikke komprimert, og tar derfor svært stor plass sammenlignet med for eksempel JPEG. Bildene er normalt lagret med en fargedyphet på 2 (1-bit), 16 (4-bit), 256 (8-bit), 65 536 (16-bit), eller 16.7 millioner (24-bit). 8-bit-bilder kan også lagres med en gråskala. En 32-bit-versjon ble introdusert i Windows XP, og benyttes blant annet i logoen. Denne versjonen har imidlertid ikke fått utbredt støtte blant bilderedigerinsprogrammene. <br /><br /> For å regne ut omtrentlig hvor mye plass et BMP-bilde tar, benytt denne formelen: (bredde i piksler)×(høyde i piksler)×3+54

Til toppen