Ordbok

SNMP

Simple Network Management Protocol (SNMP) muliggjør utveksling av informasjon mellom ulike nettverksprodukter. SNMP er en Internett-protokoll, i likhet med TCP. F.eks. tillater SNMP at nettverksadministratorer overvåker og konfigurerer ytelsen, finner og løser problemer ved nettverket osv.

Til toppen