Ordbok

Moire

Moire er et interferensmønster som kommer når man legger to like mønster opp hverandre. Fenomenet kan f.eks. vise seg når man viser et digitalt bilde av et annet digitalt bilde. Interferensen skyldes at rutenettet i den avbildete skjermen ikke er er på linje med rutenettet til kameraet eller skjerm to. Dermed bygges det opp et nytt, synlig mønster som gjerne går på tvers av de ellers transparente linjene.

Til toppen