Ordbok

RoHS

RoHS "Restriction of Hazardous Substances" er et EU-direktiv som trer i kraft fra 1. juli 2006. Direktivet innebærer blant annet at miljøfarlige stoffer som bly, kvikksølv og bromerte flammehemmere (PBB og PBDE) ikke er tillatt benyttet i produkter.

Til toppen