Ordbok

CFM

Cubic Feet per Minute (CFM) er en spesifikasjon som forteller hvor mye luft en vifte er i stand til å flytte per minutt. Dette benyttes ofte i forbindelse med CPU-kjølere. Jo høyere tall, jo bedre potensiell kjøleytelse. CFM bør sees i sammenheng med støynivået. En CFM på 70 er ikke like imponerende om støynivået da ligger på 55 dB(A). Verdien som oppgis for CPU-kjølere gjelder med viften roterende på maksimal hastighet.

Til toppen