Ordbok

IM

Instant Messaging (IM) er en samlebetegnelse på flere forskjellige teknologier der man kan prate med andre på Internet. I motsetning til epost kommer meldingen frem omgående, og man er avhengig av at den andre parten er til stede for å motta meldingen. ICQ brakte IM til massene, men i våre dager er det MSN Messenger som er den mest utbredte protokollen. AIM er også store på dette området. Det finnes klienter som støtter flere protokoller, f.eks. Gaim og Trillian.

Til toppen