Ordbok

XML

"eXtensible Markup Language" er en felles måte å beskrive data på, slik at man kan dele data på en enklere måte. XML sier bare noe om hvordan data skal være strukturert, og ikke noe om hva slags data dokumentet inneholder.

Til toppen