Ordbok

WPA

"Wi-Fi Protected Access" er en videreutvikling av WEP-protokollen. Gir bedre krypering av data enn WEP og gjør det også mulig å benytte MAC-identifisering av klientene som skal logge på nettverket.

Til toppen